Misja i cele działania

Co sprawia, że istnieją organizacje, które na trwałe wpisują się w rzeczywistość społeczną? Uczciwość, zaangażowanie, spontaniczna chęć pomocy innym ludziom, profesjonalizm działania przyczyniają się do tego tylko wtedy, gdy cele organizacji zostaną jasno postawione, a jej założyciele i pracownicy znajdą skuteczny sposób ich realizacji. Kluczem do sukcesu w wypadku banków żywności jest właśnie przejrzysta misja, jasny cel i dobry pomysł na jego realizację.

Misją i Celem naszej pracy jest pozyskiwanie żywności zagrożonej zmarnowaniem, a następnie przekazywanie jej najbiedniejszym mieszkańcom województwa mazowieckiego.

JAK_DZAIALAJA_BANKI_ZYWNOSCI

Fundacja powstała jako spontaniczna reakcja ludzi na funkcjonowanie w polskiej rzeczywistości społecznej paradoksu: z jednej strony duże ilości żywności marnują się bądź są planowo niszczone, a z drugiej strony w mocno rozwarstwionym społeczeństwie żyją ludzie głodni bądź chronicznie niedożywieni. Dlatego fundatorzy w taki sposób sformułowali misję fundacji:

FUNDACJA BANK ŻYWOŚCI SOS W WARSZAWIE DĄŻY DO ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH NAJUBOŻSZYCH GRUP SPOŁECZNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I NIEDOPUSZCZENIA DO MARNOTRAWIENIA ŻYWNOŚCI.


Zgodnie ze STATUTem fundacja stawia sobie za cel:

  • > bezpłatne pozyskiwanie żywności, profesjonalne zorganizowanie transportu produktów i magazynowanie oraz bezpłatne przekazanie;
  • > wspieranie pozyskanymi artykułami żywnościowymi instytucji świadczących bezpośrednią pomoc potrzebującym, w szczególności organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi i innymi osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej; wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze, niewykorzystywanej przez co producenci, dystrybutorzy i handlowcy unikają wysokich kosztów utylizacji. Bank Żywności SOS zaś, nie tylko przeciwdziała marnotrawieniu żywności, lecz także przyczynia się do zwalczania zjawiska zanieczyszczenia środowiska naturalnego;
  • > promowanie wśród społeczeństwa wrażliwości na problemy osób pokrzywdzonych przez los oraz kształtowanie postaw przeciwdziałających marnotrawieniu żywności;
  • > tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi przy zachowaniu zasady apolityczności.
    Więcej o nas.


Nasi Partnerzy:

logo miasto, muw, mum

partner