Niemarnowanie żywności

Marnowana żywność – definicja. To żywność konsumpcyjna, wytworzona, ale która nie została spożyta przez człowieka (z wyłączeniem żywności produkowanej na pasze, elementy biokomponentów, bioenergii oraz surowców służących do produkcji opakowań itp.).

 


MARNOWANIE ŻYWNOŚCI NA ŚWIECIE

plakat_1c_2015-08-18-777x941-206x250-150x150 Na świecie co roku wyrzucamy 1.3 mld ton jedzenia (FAO, 2013). Stanowi to 1/3 ilości produkowanej żywności nadającej się do spożycia.

Zostaje podjęte rozróżnienie pomiędzy stratami żywności a marnotrawstwem. Pojęcie straty żywności odnosi się do krajów rozwijających się, gdzie głównymi przyczynami marnowania żywności jest brak wiedzy na temat właściwego przechowywania, braki w infrastrukturze, psucie się żywności i trudniejsze warunki klimatyczne. Do strat żywności dochodzi głównie na etapie produkcji, natomiast straty są zdecydowanie mniejsze na poziomie konsumpcji. Produkcja i jej nieodpowiednie przechowywanie generują około 40% strat.

Natomiast marnotrawstwo żywności to problem krajów wysokorozwiniętych, odnosi się głównie do konsumentów i sprzedawców żywności, kiedy zdatne do spożycia produkty są wyrzucane do kosza. Średnio w Europie i Ameryce Północnej przeciętna osoba wyrzuca od 95-115 kg jedzenia rocznie. Dla porównania w krajach Afryki Subsaharysjkiej wynosi odpowiednio 6-11 kg.
W krajach rozwiniętych spożywa się rocznie około 900 kg żywności rocznie na osobę, natomiast w krajach rozwijających się ta ilość jest mniejsza o połowę i wynosi około 460 kg.

• W krajach rozwiniętych i rozwijających się marnuje się podobna ilość żywności tj. 670 i 630 mln ton, jednak przyczyny są zupełnie inne.

• Na świecie najwięcej marnuje się owoców i warzyw. Duża część już na etapie uprawy, zbiorów i przechowywania.

W rolnictwie marnowanie związane jest z wytwarzaniem żywności, sposobem jej uprawy, zbiorów czy przechowywaniem. Branża spożywcza marnuje żywność już na etapie przyjęcia surowca, także na etapie transportu, gdyż żywność jest często transportowana na wiele tysięcy kilometrów. Marnują producenci żywności, dostawcy i sprzedawcy. Problem ten dotyczy także indywidualnych konsumentów. Zbyt duże zakupy, przegapienie terminu ważności do spożycia danego produkty oraz brak umiejętności odpowiedniego gospodarowania artykułami spożywczymi sprawiają, że żywność trafia do śmietnika.


MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W POLSCE

W Polsce, jak podają dane Eurostatu z 2010 roku, opublikowane w raporcie Komisji Europejskiej w październiku 2010 r., marnuje się blisko 9 mln ton żywności. Produkcja odpowiedzialna jest za marnowanie blisko 6,9 mln ton odpadów żywnościowych, gospodarstwa domowe ponad 2 mln ton, natomiast inne źródła (sektor dystrybucji) to 0,35 mln ton.

Jak widać to my sami- konsumenci- marnujemy ponad 2 mln ton jedzenia. Na jedno gospodarstwo domowe w Polsce przypada 151 kg żywności wyrzucanej rocznie. To oznacza, że wyrzucamy około 300 bochenków chleba, czyli około 1000 zł.

Powyższe dane sytuują Polskę na 5 pozycji państw marnujących jedzenie w Unii Europejskiej, za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Holandią. Warto tylko podkreślić, że w krajach zachodnich skala marnowania żywnosci jest większa wśród konsumentów, natomiast w Polsce dane Eurostatu wskazują na branżę spożywczą jako główne źródło marnowania.

W Polsce do wyrzucania niespożytej żywności przyznaje się 30% badanych
korzystających z internetu.
(Milwardbrowna dla Federacji Polskich Banków Żywności 2012)

w Polsce marnuje się 9 mln ton


PRODUKTY, KTÓRE NAJCZĘŚĆIEJ WYRZUCAMY (2015):

 • pieczywo (50%)
 • warzywa (33%)
 • wędliny (33%)
 • ziemniaki (29%)
 • owoce (26%)
 • jogurty (17%)
 • dania gotowe (12%)
 • sery (11%)
 • mięso (5%)
 • mleko (4%)
 • inne produkty (2%)
 • żadne z powyższych (1%)

  GŁÓWNE PRZYCZYNY MARNOWANIA ŻYWNOŚCI

  • Za duże porcje przy przygotowywaniu posiłków.
  • Brak racjonalnego przyrządzania posiłków.
  • Brak świadomości, jak właściwie przechowywać żywność.
  • Nieracjonalne zakupy (brak planowania zakupów).
  • Ogólna dostępność żywności sprawia, że przywiązujemy do niej mniejszą wagę.
  • Mała świadomość skali zjawiska marnowania oraz brak programów edukacyjnych.

 

Przyczyny marnowania żywności przez branżę spożywczą:

 • Utylizacja żywności na skalę masową przez producentów i dystrybutorów żywności.
 • Przyczyny marketingowe (sprzedawanie tylko „ładnych” produktów, układanie produktów na półkach sklepowych, wewnętrzne regulacje sklepów).
 • Brak pomysłu na to, co zrobić z żywnością, której nie da się lub nie można sprzedać.
 • Nieznajomość organizacji lokalnych i ogólnopolskich zajmujących się odbiorem żywności skierowanej niepotrzebnie do utylizacji. Takimi organizacjami są Banki Żywności.


Czy jesteśmy świadomi konsekwencji marnowania żywności?

Jeśli chodzi o skutki wyrzucania artykułów spożywczych, to 85% społeczeństwa ma świadomość, że wyrzucanie żywności dużo kosztuje, 71% uważa, że ma to szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, a 66% osób badanych stwierdza, że zmarnowana żywność ma istotny wpływ na wzrost cen żywności oraz 83 % badanych przyznaje, że marnowanie żywności jest problemem społecznym.

CBOS w tegorocznych badaniach „Deklaracje Polaków dotyczące marnowania żywności” wskazuje, że wyrzucanie żywności zdarza się częściej osobom bardziej zamożnym oraz zajmującym wysokie stanowiska. To w zdecydowanie mniejszym stopniu dotyczy osób starszych i tych o niższym poziomie dochodów. Ponadto Polacy deklarują, że wyrzucają mniej jedzenia niż w 2005 roku, co może świadczyć o skuteczności realizowanych kampanii społecznych zachęcających do prawidłowego postępowania z żywnością.

SKUTKI SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE

Marnowanie żywności jest problemem o istotnych skutkach społecznych.
Marnowanie żywności generuje zwiększoną konsumpcję, która wpływa także na wzrost cen żywności. Wyższe koszty żywności sprawiają, że ludzi nie stać na zakup pełnowartościowych produktów spożywczych. Kupowanie mniej lub gorszej jakości żywność prowadzi do ubóstwa jakościowego spożywanych posiłków. Marnowanie żywności jest także nieetyczne ze względu na brak tego podstawowego dobra dla wielu ludzi w Polsce i na świecie.

Marnując żywność wpływamy na:

Śmieci. W Wielkiej Brytanii wyrzuca się więcej żywności niż opakowań (ponad 25 % wyrzucanej żywności jest wciąż nierozpoczęta i w opakowaniu).
Klimat. Energochłonna produkcja żywności, a tym bardziej jej marnowanie – przyśpiesza zmiany klimatyczne (około 20% produkcji gazów cieplarnianych wiąże się z produkcją, przetwarzaniem, transportem i przechowywaniem żywności). Metan pochodzący z gnijącej żywności jest nawet 20-krotnie groźniejszy gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla.
Energia. Wytworzenie każdego bochenka chleba, torebki cukru czy kartonu napełnionego mlekiem oznacza konkretne ilości kilowatogodzin energii zużytych w procesie produkcyjnym. Wyrzucenie do śmietnika niepotrzebnej żywności oznacza nie tylko bezpośrednie straty materialne – to także bezsensowne marnotrawstwo tak potrzebnego nam wszystkim prądu.


BZ SOSPrzeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie niedożywienia to główne cele działalności Banków Żywności. Poprzez pozyskiwanie żywności wśród producentów i dystrybutorów Banki Żywności zapobiegają niepotrzebnej utylizacji. Otrzymana żywność przekazywana jest organizacjom społecznym zajmującym się dożywianiem osób najbardziej potrzebujących.

Rolą Banków Żywności jest także uświadamianie społeczeństwu, że można rozwiązywać problem dostępu do żywności poprzez niemarnowanie żywności pośrednio przez indywidualnych konsumentów i bezpośrednio przez branżę spożywczą, która zamiast utylizować żywność może ją przekazywać organizacjom pożytku publicznego, takim jak Banki Żywności.

Jak nie marnować żywności?

Jak wydłużyć termin ważności produktów?

Jak ponownie wykorzystać produkty?

Jak prawidłowo przechowywać produkty w lodówce?

Bajka o niemarnowaniu żywności


Więcej na http://www.niemarnuje.pl/

RAPORTY

Nie marnuj jedzenia_2017

logo miasto, muw, mum