O nas

Bank Żywności SOS w Warszawie jest organizacją pozarządową. Powodem założenia fundacji w 1994 roku była świadomość, że: z jednej strony duża ilość żywności marnuje się, bądź jest planowo niszczona, a z drugiej strony w bardzo mocno rozwarstwionym społeczeństwie żyją ludzie głodni lub chronicznie niedożywieni.

W ciągu siedemnastu lat naszej działalności przekazaliśmy potrzebującym blisko 40 tysięcy ton żywności. W 2010 roku 1 zł wydany na działalność fundacji Bank Żywności SOS przyniósł żywność o wartości 19,53 zł, zaś w roku 2009 – o wartości 23,48 zł.

Współpracujemy z 200 organizacjami pomocowymi. Jesteśmy dumni, że wśród osób współtworzących Fundację Bank Żywności SOS był Jacek Kuroń. To dla nas bardzo zobowiązujące.

Równolegle z bieżącą, podstawową działalnością – pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności – Bank Żywności SOS w Warszawie prowadzi akcje społeczne (zbiórki żywności) oraz projekty edukacyjne skierowane do dzieci oraz seniorów. Zbiórki żywności realizujemy na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Mazowieckiego (Decyzja Nr 11/2012) z dnia 18 czerwca 2012 roku.

Akcjami społecznymi, które na stałe wpisują się w kalendarz Banku Żywności SOS w Warszawie są zbiórki żywności: Podziel się Posiłkiem, Akcja „JAJO!”, Rockowa Zbiórka Żywności oraz w Świąteczna Zbiórka Żywności. W przygotowaniach i w przeprowadzeniu zbiórek żywności pomagają nam wolontariusze. W pracę Banku Żywności SOS w Warszawie zaangażowanych jest łącznie około 4 500 wolontariuszy oraz 40 koordynatorów. W 2011 roku podczas Świątecznej Zbiórek Żywności Bank Żywności SOS w Warszawie zebrał na terenie Warszawy i w aglomeracji warszawskiej ponad 150 ton żywności, a w 2012 roku podczas Akcji JAJO! wolontariuszom fundacji zostało przekazanych ponad 16 tysięcy świeżych jaj.

W ciągu roku szkolnego Bank Żywności SOS w Warszawie realizuje projekty edukacyjne dla dzieci. W działania przy projekcie „Zdrowe Danie, dziecięce gotowanie” zaangażowani są wolontariusze. W 2010 roku podczas zajęć – na przykład kulinarnych – prowadzonych w ramach projektu, wolontariusze wspólnie z dziećmi przygotowywali posiłki. W działaniach projektowych uczestniczyło 55 wolontariuszy, którzy byli związani z takimi kierunkami studiów jak: technologia żywienia, dietetyka, żywienie człowieka, pedagogika, psychologia. Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć wolontariusze wzięli udział w szkoleniu z praktycznego wykorzystania materiałów dotyczących zasad zdrowego żywienia. Obecnie Bank Żywności SOS w Warszawie realizuje projekt „Akademia Wolontariatu Banku Żywności SOS w Warszawie”, w tym akcję „Edukacja Żywieniowa Dzieci i Osób Starszych”.