O nas

Bank Żywności SOS w Warszawie jest organizacją pozarządową. Powodem założenia fundacji w 1994 roku była świadomość, że: z jednej strony duża ilość żywności marnuje się, bądź jest planowo niszczona, a z drugiej strony w bardzo mocno rozwarstwionym społeczeństwie żyją ludzie głodni lub chronicznie niedożywieni.

W ciągu dwudziestu jeden lat naszej działalności przekazaliśmy potrzebującym blisko 50 tysięcy ton żywności.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku fundacja przyjęła do magazynu 3 982 477,96 kg żywności o łącznej wartości 21 254 430,31 zł.

Współpracujemy z ponad 140 organizacjami pomocowymi. Jesteśmy dumni, że wśród osób współtworzących fundację Bank Żywności SOS w Warszawie był Jacek Kuroń. To dla nas bardzo zobowiązujące.

Równolegle z bieżącą, podstawową działalnością – pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności – Bank Żywności SOS w Warszawie prowadzi akcje społeczne (zbiórki żywności) oraz projekty edukacyjne skierowane do dzieci oraz seniorów. Zbiórki żywności realizujemy na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji (Decyzja Nr 2015/2684/OR).

Akcjami społecznymi, które na stałe wpisują się w kalendarz Banku Żywności SOS w Warszawie są zbiórki żywności: Podziel się posiłkiem, Akcja JAJO! oraz Świąteczna Zbiórka Żywności. Organizowaliśmy również Wielkanocną i Rockową Zbiórkę Żywności. W przygotowaniach i w przeprowadzeniu zbiórek żywności pomagają nam wolontariusze. W pracę Banku Żywności SOS w Warszawie zaangażowanych jest łącznie około 4 500 wolontariuszy oraz 40 koordynatorów. W 2015 roku podczas Świątecznej Zbiórek Żywności Bank Żywności SOS w Warszawie zebrał na terenie Warszawy i w aglomeracji warszawskiej ponad 103 tony żywności, a w 2015 roku podczas Akcji JAJO! wolontariuszom fundacji zostało przekazanych ponad 13 tysięcy świeżych jaj.

W ciągu roku szkolnego Bank Żywności SOS w Warszawie realizował projekty edukacyjne dla dzieci. W działania przy projekcie „Zdrowe Danie, dziecięce gotowanie” zaangażowani byli wolontariusze. W 2010 roku podczas zajęć – na przykład kulinarnych – prowadzonych w ramach projektu, wolontariusze wspólnie z dziećmi przygotowywali posiłki. W działaniach projektowych uczestniczyło 55 wolontariuszy, którzy byli związani z takimi kierunkami studiów jak: technologia żywienia, dietetyka, żywienie człowieka, pedagogika, psychologia. Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć wolontariusze wzięli udział w szkoleniu z praktycznego wykorzystania materiałów dotyczących zasad zdrowego żywienia. Bank Żywności SOS w Warszawie zrealizował projekt „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, „Akademia Wolontariatu Banku Żywności SOS w Warszawie”, w tym akcję „Edukacja Żywieniowa Dzieci i Osób Starszych”.


logo miasto, muw, mum