O nas

Bank Żywności SOS w Warszawie jest organizacją pozarządową, non-profit. Powodem założenia fundacji w 1994 roku była świadomość, że: z jednej strony duża ilość żywności marnuje się bądź jest planowo niszczona, a z drugiej strony w bardzo mocno rozwarstwionym społeczeństwie żyją ludzie głodni lub chronicznie niedożywieni. Wśród osób współtworzących  Bank Żywności  był Jacek Kuroń.

  • W 2017 roku uratowaliśmy przed zmarnowaniem  2 934 556,68 kg żywności o łącznej wartości  23 172 510, 53 zł.
  • Przekazaliśmy żywność do ok. 56 tys. potrzebujących za pośrednictwem 160 organizacji świadczących pomoc żywnościową.

Równolegle z bieżącą, podstawową działalnością – pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności –  prowadzimy:

  • zbiórki żywności: Podziel się Posiłkiem, Akcja JAJO! oraz Świąteczna Zbiórka Żywności
  • projekty edukacyjne skierowane do dzieci oraz seniorów
  • wydarzenia: Światowy Dzień Żywności, Dzień Ziemi