Podprogram 2016

loga_wszystkie

 

 

OKRES REALIZACJI DOSTAW ŻYWNOŚCI DO MAGAZYNU BANKU ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE W RAMACH PODPROGRAMU 2016:

01.08.2016 – 30.04.2017

 

OKRES REALIZACJI DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI W RAMACH PODPROGRAMU 2016:

od dnia podpisania umowy do 14.06.2017

 

DO KOGO SKIEROWANA JEST POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PODPROGRAMU 2016:

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących spełniających kryteria
PO PŻ znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób obcego pochodzenia, osób z grupy migrantów, osób z grupy mniejszości narodowych, osób w rodzinach z dziećmi) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

 • tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie.

 

SPOSÓB KWALIFIKOWANIA DO UCZESTNICTWA W PODRPGRAMIE 2016:

 • OPS-y wydają osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.
 • OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B. Oświadczenia są przekazywane do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy, wypełniając część A zał. nr 5. Zał. nr 5 część B pozostaje w OPS.
 • OPR/OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych.

 

ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016:

 • makaron jajeczny – 5kg,
 • herbatniki – 2kg,
 • groszek z marchewką – 3,2 kg,
 • koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
 • szynka drobiowa – 2,7 kg,
 • olej rzepakowy – 4l,
 • ryż biały – 5kg,
 • mleko UHT – 9l,
 • fasola biała – 3,2 kg,
 • powidła śliwkowe – 1,2 kg,
 • filet z makreli w oleju – 1,36 kg,
 • cukier biały – 4kg,
 • szynka wieprzowa – 0,3 kg,
 • pasztet wieprzowy – 0,16 kg,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,40 kg.

Bank Żywności SOS w Warszawie przekazuje żywność organizacjom (OPL), które podpisały umowę na realizację Podprogramu 2016. OPL przekazują żywność swoim podopiecznym w formie paczek żywnościowych lub w formie posiłków (w zależności od profilu działalności). Przydział żywności ustalany jest każdego miesiąca przez Bank Żywności w zalezności od ilości i rodzaju żywności dostępnej w magazynie oraz od zaplanowanych dostaw.

UWAGI DOT. DYSTRYBUCJI:

prosimy o kontakt z Bankiem Żywności SOS w Warszawie,

adres: ul. Stanisława Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów 1,

tel. 022 753 85 00,

e-mail: bzsos@bzsos.pl