Wolntariusze PsP

W tegorocznej Zbiórce Podziel się Posiłkiem Bank Żywności SOS w Warszawie wspierają wolontariusze z warszawskich szkół:

XIX Liceun Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy

LXV Liceun Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im.gen.Józefa Bema

Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie

Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku w Warszawie

XLVIII Liceum Ogólnokształcące  im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 w Warszawie

Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica w Warszawie

XII Liceum Ogólnokształcące  im. H. Sienkiewicza w Warszawie

Gimnazjum nr 13  im. Stanisława  Staszica w Warszawie

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18  im. Ignacego Jana Paderewskiego

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí