Zespół Banku

Joanna Galek – P. O. Dyrektor Banku Żywności SOS w Warszawie – Joanna.Galek@bzsos.pl

___________________________________________________________

Kinga Zięba –  Koordynator Pozyskiwania Żywności – Kinga.Zieba@bzsos.pl

___________________________________________________________

Aneta Wasilewska  – Pomoc Administracyjno – Finansowa – Aneta.Wasilewska@bzsos.pl

___________________________________________________________

Dagmara Rudowska – Koordynator Akcji Społecznych i PR – Dagmara.Rudowska@bzsos.pl

___________________________________________________________

Beata Macios – Kierownik Magazynu, Koordynator Programu FEAD – Beata.Macios@bzsos.pl

___________________________________________________________

Daniel Gawroński – Zastępca Kierownika Magazynu i Dystrybucja – Daniel.Gawronski@bzsos.pl

___________________________________________________________

Krzysztof Jurkowski – Kierowca/Zaopatrzeniowiec

___________________________________________________________

Adrian Połeć – Magazynier/Kierowca