Zespół Banku

Magdalena Krajewska

Magdalena Krajewska

Dyrektor Banku Żywności SOS w Warszawie
Magdalena.Krajewska@bzsos.pl

Beata Macios

Koordynator Programu FEAD, kierownik magazynu
Beata.Macios@bzsos.pl

Joanna Galek

Koordynator projektów edukacyjnych i współpracy z odbiorcami
Joanna.Galek@bzsos.pl

 

 

 

 

Dagmara Rudowska

Koordynator Akcji Społecznych, Koordynator PR
Dagmara.Rudowska@bzsos.pl

Krzysztof Jurkowski

Kierowca, Zaopatrzeniowiec

 

 

Krzysztof Szczerbik

Specjalista ds. dystrybucji i pracy magazynu
k.szczerbik@bzsos.pl