Zespół Banku

Joanna Galek- P. O. Dyrektor Banku Żywności SOS w Warszawie – Joanna.Galek@bzsos.pl

______________________________________________________________________________________________________________________
Kinga Zięba – Koordynator Pozyskiwania Żywności. Dietetyk – Kinga.Zieba@bzsos.pl

______________________________________________________________________________________________________________________
Aneta Wasilewska – Asystent Administracyjno – Finansowa – Aneta.Wasilewska@bzsos.pl

______________________________________________________________________________________________________________________

Iwona Wojtaszek – Koordynator ds. projektów i współpracy z Odbiorcami – Iwona.Wojtaszek@bzsos.pl

______________________________________________________________________________________________________________________
Beata Macios – Kierownik Magazynu, Koordynator Programu FEAD – Beata.Macios@bzsos.pl

______________________________________________________________________________________________________________________
Daniel Gawroński – Zastępca Kierownika Magazynu i Dystrybucja – Daniel.Gawronski@bzsos.pl
______________________________________________________________________________________________________________________
Agnieszka Gardzina – Koordynator ds. współpracy z sieciami handlowymi – Agnieszka.Gardzina@bzsos.pl

______________________________________________________________________________________________________________________
Krzysztof Jurkowski – Kierowca/Zaopatrzeniowiec

______________________________________________________________________________________________________________________
Adrian Połeć – Magazynier/Kierowca