Bank Żywności SOS w Warszawie zaprasza wolontariuszy do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym: Jeść lepiej – Żyć lepiej!

Projekt będzie realizowany w klasach 0-3 w szkole podstawowej na Ursynowie w okresie od października 2012 do stycznia 2013 roku. Poszukujemy Wolontariuszy, którzy po odbyciu bezpłatnego jednodniowego szkolenia (20 października 2012) przeprowadzą zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą na temat prawidłowego odżywiania się w oparciu o prezentację oraz gry i zabawy przygotowane przez Bank Żywności SOS w Warszawie.

Cele projektu
Celem projektu jest poprawa nawyków żywieniowych, w tym sytuacji życiowej dzieci i młodzieży, zachęcanie ich do zdrowego odżywiania, przekazanie podstawowych zasad z higieny i praw małego konsumenta do otrzymywania bezpiecznej żywności. Zakładamy usamodzielnienie się dzieci poprzez przekazanie im umiejętności sporządzania tanich, wartościowych posiłków z produktów łatwo dostępnych. Chcemy zachęcić dzieci z biednych rodzin do zdrowego taniego żywienia. Projekt dąży do uwrażliwienia dzieci na problem marnotrawienia żywności i niedożywienia oraz przeniesienia pozytywnych nawyków żywieniowych do ich rodzin a także zachęcenia do udziału w akcjach społecznych na rzecz innych.

Zadania Wolontariuszy
Zajęcia prowadzone będą w parach/dwójkach (poszukujemy zarówno studentów SGGW oraz UM – posiadających podstawową wiedzę na temat żywienia oraz studentów pedagogiki, psychologii – posiadających wiedzę z zakresu psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży). Do zadań wolontariuszy w czasie kilku spotkań będzie należało:

  1. zapoznanie się z dziećmi (gry i zabawy integracyjne), przeprowadzenie prezentacji na temat prawidłowego odżywiania dzieci i obchodzenia się z żywnością,
  2. pomoc dzieciom w przygotowaniu posiłku.

Dni i godziny zajęć Wolontariusze będą ustalać indywidualnie z wychowawcami klas 0-3 (należy brać pod uwagę fakt, że klasy pracują w systemie 2 zmian, rano i popołudniu), nam zależy na tym, aby zajęcia zostały przeprowadzone najpóźniej do końca stycznia 2013 roku. W czasie naszego jednodniowego warsztatu, w miarę możliwości, Wolontariusze będą mogli wybrać sobie klasę, w którym chcą pracować.

Miejsce realizacji
Szkoła Podstawowa w Warszawie, w dzielnicy Ursynów.

PLAKAT Jeść lepiej – żyć lepiej

Wszystkie pytania i zgłoszenia proszę przesyłać do 07.10.2012r. na adres: wolontariat@bzsos.pl, marta.troc@bzsos.pl

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Ponad 3000 mieszkańców Warszawy w Akademii Wolontariatu Banku Żywności SOS w Warszawie”

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty Edukacyjne, Wolontariusze. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.