II Tura Programu PEAD 2012

W sierpniu 2012r. rozpocznie się wydawanie kolejnej grupy produktów w ramach  programu PEAD 2012. Produkty II tury programu to: masło extra, mąka pszenna, makaron świderki, ryż biały, kasza gryczana, płatki kukurydziane, herbatniki, marchewka z groszkiem, koncentrat pomidorowy, dżem, cukier biały, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie pomidorowym, olej rzepakowy.

Odbiory wyżej wymienionej żywności możliwe są dopiero po podpisaniu aneksu do umowy na przekazanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2012”.

W zaktualizowanej umowie pomiędzy Bankiem Żywności SOS w Warszawie,
a organizacjami mamy 3 zmiany:

  • usunięcie konieczności gromadzenia numeru PESEL z § 4 pkt. 2 podpunkt n)
  • dodanie obowiązku oznaczenia punktów dystrybucji – załącznik nr 4 do umowy (specjalnie przygotowane oznaczenia będą do odbioru w siedzibie Banku Żywności oraz do pobrania ze strony internetowej od sierpnia)
  • uściślenie dokumentacji dotyczącej żywienia zbiorowego w § 4 pkt. 2 podpunkt q). Mamy tu nowy załącznik do umowy z partnerem, który uzupełniony musi być o listę osób odbierających żywność – całość dokumentacji w ujęciu miesięcznym.

Aneks należy pobrać ze strony internetowej lub odebrać z siedziby Banku Żywności SOS w Warszawie, wypełnić (DATA PODPISANIA ANEKSU, DATA PODPISANIA UMOWY PEAD 2012 ORAZ NAZWA I ADRES ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ) i podpisać w dwóch egzemplarzach. Podpisane aneksy należy dostarczyć do siedziby fundacji najpóźniej w dniu umówionego wcześniej odbioru żywności w miesiącu sierpniu. Brak aneksu uniemożliwia odbiór produktów w ramach II tury programu PEAD.

Od sierpnia będą również obowiązywać nowe druki sprawozdań
– załącznik nr 2 do umowy.

Dokumenty do pobrania:

Aneks do Umowy PEAD 2012

Załącznik nr 2 do Umowy – Sprawozdanie PEAD 2012

Załącznik nr 2 do Umowy – Sprawozdanie PEAD 2012 (druk obowiązujący od sierpnia 2012r., obejmujący produkty z drugiej tury programu)

Załącznik nr 3 do Umowy – Protokół PEAD 2012 (zamiast karty produktu stosowanej w przypadku żywienia zbiorowegio

Ten wpis został opublikowany w kategorii PEAD. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.