Informacja dotycząca współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie w ramach Programu PEAD

Zgodnie pkt. 3 aneksu do Umowy w sprawie przekazaniw gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższych ludności Unii Europejskiej 2012” – organizacje współpracujące z Bankiem Żywności SOS w Warszawie zobowiązane są do umieszczenia w widocznym miejscu w swojej placówce, bądź miejscu wydawania żywności informacji zawierającej m.in.:

  • treść: „Dystrybucja artykułów spożywczych w ramach Programu PEAD jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej – Pomoc Unii Europejskiej”
  • logo UE (zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r.),
  • logo ARR
  • logo Banku Żywności SOS w Warszawie.

Gotowe oznaczenie można odebrać z siedziby Banku lub pobrać pod linkiem: tablica PEAD.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii PEAD. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.