Rada ds. Racjonalnego Wykorzystywania Żywności

W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się Rada ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności, która została powołana przez Federację Polskich Banków Żywności w 2011 roku i działa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celami spotkania było: zainicjowanie obchodów Światowego Dnia Żywności poprzez podjęcie dyskusji z przedstawicielami mediów na temat znaczenia problemu marnowania żywności dla polskiego społeczeństwa, wytwórców i sprzedawców żywności, podjęcie dyskusji na temat wpływu prawa żywnościowego na skalę strat i marnowania żywności oraz przestawienie prac grupy roboczej ds. badań.

W spotkaniu udział wzięli: Stanisław Kalemba Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Profesor dr hab. Andrzej Kowalski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska (Polskie Towarzystwo Technologów Żywności), Dr Marta Tomaszewska-Pielacha (Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców),  Elżbieta Szadzińska (Federacja Konsumentów), przedstawiciel Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Marek Borowski Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Podczas debaty z udziałem przedstawicieli mediów poruszone zostały najważniejsze zagadnienia w obszarze wyzwań dla ograniczenia strat i marnowania żywności w Polsce. Zostały poruszone kwestie: znaczenia dla polskiego rolnictwa ograniczenia niepotrzebnego marnotrawstwa żywności, wyzwania i potrzeby żywieniowe dla obecnej i  przyszłej Polski, Europy i świata, definicja marnowania i skala problemu w kraju i w Europie, koszt marnowania żywności dla wytwórców, ograniczenie strat w łańcuchu dystrybucji żywności, redystrybucja żywności oraz rola banków żywności w tym procesie.

W drugiej części spotkania zostały zaprezentowane najważniejsze akty prawne z zakresu prawa żywnościowego. Zostały również przedstawione założenia do badań o roboczym tytule „Skala oraz przyczyny marnowania żywności w łańcuchu żywnościowym alternatywą industrializacji rolnictwa”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.