Zmiana kryterium dochodowego

W związku z przeprowadzoną weryfikacją kryteriów dochodowych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 823) z dniem 1 października 2012 r. ulegną zmianie kryteria dochodowe, które będą wynosiły:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł  
  • dla osoby w rodzinie – 456 zł.

Powyższa weryfikacja spowoduje także zmianę kryterium wyboru beneficjenta uprawniającego do uzyskania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w ramach unijnego Programu PEAD.

Wobec powyższego od 1 października 2012 r. kryteria dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy wynosić będą 150% odpowiedniej kwoty kryterium dochodowego, tj. 813 zł – dla osoby samotnie gospodarującej, 684 zł – dla osoby w rodzinie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bank Żywności SOS, PEAD. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.