Podsumowanie spotkania z odbiorcami PEAD 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA28.03.2013r. odbyło się spotkanie dotyczące programu PEAD 2013. Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze założenia programu.

PRODUKTY W PROGRAMIE PEAD 2013:

 • Mleko
 • Ser topiony
 • Ser podpuszczkowy
 • Makaron świderki
 • Ryż biały
 • Kasza gryczana
 • Marchewka z groszkiem
 • Dżem
 • Klopsy w sosie pomidorowym
 • Mielonka wieprzowa
 • Cukier
 • Olej rzepakowy
 • Koncentrat pomidorowy
 • Mąka pszenna
 • Płatki kukurydziane
 • Herbatniki

Dostawy w ramach programu PEAD 2013 będą odbywać się od marca do grudnia 2013r. Jest to już ostatnia edycja tego programu.

ORGANIZACJA PRZYSTĘPUJĄCA DO PROGRAMU PEAD 2013 ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

 • bezpłatnego przekazania żywności osobom spełniającym kryteria określone w artykule 5 oraz 7 ustawy o pomocy społecznej; należy również wziąć pod uwagę kryterium dochodowe, tj. 150% kwoty o której mowa w artykule 8 ustawy o pomocy społecznej:- 813zł – dla osoby samotnie gospodarującej
  – 684zł – dla osoby w rodzinie,
 • Odbioru żywności własnym transportem, dostosowanym do odbioru żywności w umówionym terminie,
 • odbioru i pokwitowania WZ (czytelny podpis i pieczątka organizacji),
 • przechowywania żywności w sposób spełniający określone wymagania,
 • prowadzenia rzetelnej dokumentacji dotyczącej dystrybucji żywności otrzymanej w ramach programu PEAD,- rozdawnictwo – karty dystrybucji (załącznik nr 1 do umowy),
  – żywienie zbiorowe – protokoły wykorzystania żywności (Załącznik nr 3)
 • prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących gotowe artykuły spożywcze,
 • sprawozdawczości z dystrybucji żywności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
 • umieszczania w widocznym miejscu informacji:

 PEAD

W kwietniu i maju otrzymają Państwo produkty z dwóch edycji programu (PEAD 2012 i PEAD 2013). Produkty te będą wydane na dwóch oddzielnych dokumentach WZ oznaczonych jako PEA12 oraz PEA13. Proszę pamiętać, aby produkty te rozpisywać na oddzielnych drukach sprawozdań, kartach imiennych dystrybucji oraz protokołach (artykuły z programu PEAD 2012 należy rozpisać na drukach z roku 2012, a artykuły z programu PEAD 2013 na drukach z roku 2013).

DOKUMENTY DO POBRANIA: TUTAJ

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii PEAD. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.