Wolontariusze poszukiwani do projektu „Jeść lepiej – Żyć lepiej!”

Bank Żywności SOS w Warszawie zaprasza wolontariuszy do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym: Jeść lepiej – Żyć lepiej! Projekt będzie realizowany w klasach 0-6 z dziećmi w wieku 6-12 lat w szkole podstawowej w Warszawie od października 2013 do stycznia 2014 roku.Poszukujemy Wolontariuszy, którzy po odbyciu bezpłatnego jednodniowego szkolenia (26 października 2013 r.) przeprowadzą zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą na temat prawidłowego odżywiania się w oparciu o prezentację oraz gry i zabawy przygotowane przez Bank Żywności SOS w Warszawie.

Cele projektu
Celem projektu jest poprawa nawyków żywieniowych, w tym sytuacji życiowej dzieci i młodzieży, zachęcanie ich do zdrowego odżywiania, przekazanie podstawowych zasad z higieny i praw małego konsumenta do otrzymywania bezpiecznej żywności. Zakładamy usamodzielnienie się dzieci poprzez przekazanie im umiejętności sporządzania tanich, wartościowych posiłków z produktów łatwo dostępnych. Chcemy zachęcić dzieci do zdrowego żywienia. Projekt dąży do uwrażliwienia dzieci na problem marnotrawienia żywności i niedożywienia oraz przeniesienia pozytywnych nawyków żywieniowych do ich rodzin a także zachęcenia do udziału w akcjach społecznych na rzecz innych. Chcemy także przedstawić ideę Banków Żywności rodzicom (jedno szkolenie), pokazać w jaki sposób powinny być żywione dzieci w wieku szkolnym oraz uwrażliwić ich na problem marnowania żywności.

Zadania Wolontariuszy
Zajęcia prowadzone będą w parach/dwójkach/ lub trójkach (poszukujemy zarówno studentów SGGW, WUM oraz UM – posiadających podstawową wiedzę na temat żywienia oraz studentów pedagogiki, psychologii – posiadających wiedzę z zakresu psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży).

Do zadań wolontariuszy w czasie kilku spotkań (4-5) będzie należało:

  1. zapoznanie się z dziećmi (gry i zabawy integracyjne), przeprowadzenie prezentacji na temat prawidłowego odżywiania dzieci i obchodzenia się z żywnością,
  2. pomoc dzieciom w przygotowaniu posiłku.

Dni i godziny zajęć Wolontariusze będą ustalać indywidualnie z wychowawcami klas, nam zależy na tym, aby zajęcia zostały przeprowadzone zostały do końca stycznia 2014 roku. W czasie naszego jednodniowego warsztatu, w miarę możliwości, Wolontariusze będą mogli wybrać klasę, z którą chcą pracować.

Miejsce realizacji Szkoła Podstawowa w Warszawie, w dzielnicy Mokotów.

Wszystkie pytania i zgłoszenia proszę przesyłać na adres: martyna.falkowska@bzsos.com lub wolontariat@bzsos.pl

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Akademia Wolontariatu Banku Żywności SOS w Warszawie”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.