Współpraca NGO z biznesem – w drodze do partnerstwa

TŁUMOrganizacje pozarządowe coraz częściej poszukują partnerów do realizacji swoich działań wśród przedstawicieli biznesu.  Ponad 60 % NGO regularnie współpracuje z sektorem prywatnym, chociaż formy współpracy są bardzo różne: od realizacji  jednorazowych akcji aż po zawiązanie partnerstwa i wspólne realizowanie inicjatyw (niestety wspólne projekty realizuje jedynie 10 % podmiotów III sektora).

Jakich partnerów w III sektorze poszukują  przedsiębiorcy?

Współpracę z III sektorem cenią sobie ci przedstawiciele sektora prywatnego, którzy dużą wagę przywiązują do swojego wizerunku i tego, jak są postrzegani nie tylko przez swoich obecnych klientów. Tacy przedsiębiorcy coraz częściej swoją PR –ową strategię opierają na społecznym zaangażowaniu  i to oni w tym zakresie uważają organizacje pozarządowe za swoich  kluczowych partnerów. Świadome kreowanie swojego wizerunku przez sektor prywatny bardzo mocno wiąże się z coraz popularniejszym w Polsce zjawiskiem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility), gdzie już na etapie budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględnia się interesy społeczne. Jest to również wyraz chęci zakorzenienia przedsiębiorców w  lokalnej społeczności i bycia jej częścią. W tym zakresie organizacje pozarządowe mają do bardzo wiele do zaoferowania  – znają lokalne potrzeby, wiedzą jakie są najważniejsze problemy, ponieważ dobrze znają środowisko, które reprezentują. Coraz częściej w takich organizacjach pracuje wykwalifikowana i bardzo mocna merytorycznie kadra, co sprawia, że NGO potrafią (przy wsparciu finansowym bądź rzeczowym) profesjonalnie i efektywnie rozwiązywać społeczne problemy.

Na czym więc zależy obu stronom potencjalnego społeczno – prywatnego partnerstwa?

NGO – sy rozpoczynające  taką współpracę zwykle licząc na finansowe wsparcie w realizacji swoich działań, natomiast przedsiębiorcy chcą zrealizować swoje projekty społeczne a w szerszym kontekście kreować taki swój wizerunek, na jakim im zależy.  Czy jednak jedyną formą współpracy pomiędzy III sektorem a biznesem jest wysyłanie przez tych pierwszych próśb o finansowe wsparcie?  Ten model współpracy zmienia się – organizacje coraz częściej zdają sobie sprawę, że nie wystarczy wysyłanie  typowych próśb, ponieważ one są coraz częściej przez drugą stronę ignorowane. Przedsiębiorcy szukają partnerów, z którymi mogą kooperować i oczekują, że będą mogli zawiązać partnerstwo ze specjalistami w jakieś  dziedzinie. Współpraca powinna polegać na łączeniu potencjałów obu sektorów.

Dla przedsiębiorców kluczową kwestią przy wyborze partnerskiej  organizacji pozarządowej  jest jej wizerunek i wiarygodność, które stanowią gwarancję,  że zaangażują swoje środki w realizację właściwych inicjatyw.

Z drugiej strony przedsiębiorcy najczęściej obawiają się ,że organizacje pozarządowe będą miały problem z rozliczeniem otrzymanych środków  finansowych. Utrata wizerunku przez NGO również będzie miało silny wpływ na wizerunek współpracujących z nimi przedstawicieli biznesu.

Dlatego tak ważne jest dbanie o wypracowanie i zachowanie standardów zarządzania organizacją, w tym zarządzania finansami. Jasność i przejrzystość zasad, w tym położenie nacisku na finansową transparentność są jednym z  fundamentów  budowania wizerunku profesjonalnej i wiarygodnej organizacji. Standardy, które wdrożone w codzienną działalność pozwalają na sprawniejsze zarządzanie NGO, jednocześnie pozwolą na budowanie wiarygodności nie tylko w oczach swoich odbiorców ale i też potencjalnych partnerów.

Coraz więcej NGO-sów jest świadomych, jak duże znaczenie mają odpowiednie standardy zarządzania finansami  i ich wdrożenie przy budowaniu finansowej stabilności. Takie zadanie postawili sobie m.in. realizatorzy i uczestnicy projektu „Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego”.

Przystępując do projektu zależało nam (jako cel długofalowy) na  zapewnieniu  stabilności finansowej fundacji. Przygotować się do tego mogliśmy poprzez  przegląd i podniesienie standardów i procedur finansowych w naszej organizacji,  zapewnienie stabilności, przygotowanie organizacji pod względem zarządzania
finansami do ewentualnej zmiany zarządu i dużego rozwoju  (nowe projekty, w tym działalność w zakresie ekonomii społecznej).  Liczyliśmy też na uporządkowanie procedur związanych z obrotami magazynowymi,  w tym wycenę darowizn żywności.  Obecnie nie współpracujemy z żadnymi biegłymi, ale jest to dobry moment na przegląd ksiąg i badanie sprawozdania finansowego przez nowy podmiot
– mówi Magdalena Krajewska, prezes Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie.

Fundacja jako jedna z 8 organizacji pozarządowych z całej Polski bierze udział w tworzeniu standardów zarządzania finansami. Wypracowane w ramach projektu standardy będą następnie upowszechniane wśród przedstawicieli III sektora.

Źródła: CR Navigator: „Raport z badania – Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne”.  Toruń 2013,  Raport „Polskie Organizacje Pozarządowe. Badania Aktywności Obywatelskiej”, Klon/Jawor 2012.

Artykuł został opublikowany również  na stronie  serwisu www.ngo.pl, tutaj oraz na stronie www.finanse-ngo.pl, tutaj.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.