Zakończenie Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym Pead

peadplakatW grudniu 2013 roku Bank Żywności SOS w Warszawie przyjął ostatnie dostawy żywności w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” PEAD 2013. Była to ostatnia edycja tego programu. Bank Żywności zgromadził zapasy z dostaw żywności otrzymanych w ramach programu PEAD, dzięki czemu artykuły te będą mogły być wydawane do kwietnia 2014r.

Planowane jest wprowadzenie nowego programu „Pomoc żywnościowa”, który będzie kontynuacją poprzednika.

  • Oprócz działań obejmujących pomoc żywnościową, oferować on będzie jeszcze działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej.
  • Zakłada się, że pomocą w ramach programu objęte zostaną osoby o najniższych dochodach, korzystające z pomocy społecznej lub utrzymujące się z niskich dochodów, nieprzekraczających 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowym kryterium wyboru, oprócz kryterium ubóstwa, będą także przesłanki art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
  • Organizacje uczestniczące w programie powinny współpracować z Ośrodkami Pomocy Społecznej, w szczególności w zakresie doboru odbiorców i/lub weryfikacji kwalifikowalności podopiecznych.
  • Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących będzie udzielana bezpłatnie.
  • Program „Pomoc żywnościowa” będzie realizowany w latach 2014 – 2020.
  • Program rozpocznie się prawdopodobnie jesienią 2014 roku (aktualnie trwają prace legislacyjne w UE jak i Polsce).

Dokładny kształt programu FEAD poznamy w rozporządzeniu, które w lutym poddane zostanie głosowaniu przez Parlament Europejski, Komisje Europejską i Radę Unii Europejskiej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Federacji Polskich Banków Żywności.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.