Bank Żywności SOS w Warszawie ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

ueBank Żywności SOS w Warszawie ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w podprogramie 2015 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2015, Bank Żywności SOS w Warszawie ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów 1, poszukuje trenerów do przeprowadzenia następujących działań:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka. Czas trwania ok 2,5 h.

-warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok 4 h.

warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji domowego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. Celem warsztatów będzie przekazanie adresatom Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 niezbędnej wiedzy gwarantującej efektywne i bezpieczne gospodarowanie własnymi środkami oraz umiejętności właściwego korzystania z dostępnych na rynku usług finansowych. Czas trwania ok 4 h.

 

Oferta obejmuje: Przygotowanie warsztatów oraz ich przeprowadzenie w miejscu wskazanym przez organizatora.

Cena i zdobyte doświadczenie jest podstawowym kryterium oceny ofert.

Osoby / Firmy spełniające kryteria zobowiązany jest spełnić wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w podprogramie 2015, oraz wytyczne dla trenerów Banku Żywności SOS w Warszawie. Wybrane osoby   zostaną zatrudnione jako trenerzy na podstawie umów cywilno – prawnych lub w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

Link do wytycznych: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/

Działania będą realizowane w gminach powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, wołomińskiego, nowodworskiego, legionowskiego, warszawskiego zachodniego, warszawskiego, pruszkowskiego , grodziskiego, żyrardowskiego, piaseczyńskiego, otwockiego.

Przy składaniu oferty należy podać :

  • CV zawierające klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
  • Wycenę za pojedyńcze szkolenie.
  • Dane kontaktowe Firmy jeśli dotyczy ( adres e –mail , telefon)

Ofertę złożyć można do dnia 14.06.2015r. osobiście u zamawiającego, Bank Żywności SOS w Warszawie    ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów , pocztą elektroniczna na adres : joanna.galek@bzsos.pl

  po pz logo jpg logo z flaga jpg

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.