Zakończenie projektu Obywatele dla demokracji „Wolontariat sposobem na integrację”

batory102430 września 2015r. zakończyliśmy projekt „Wolontariat sposobem na integrację” realizowany od 1 października 2014r. Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacja Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego tzw. Funduszy EOG.

Projekt miał na celu zaangażować osoby wykluczone w wolontariat, by pomóc im aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. W projekcie bezpośrednio wzięło udział 250 osób.

W ramach warsztatów przygotowujących do roli wolontariusza zrealizowaliśmy 2 szkolenia:

  • Pierwsze – skierowane było do wolontariuszy podejmujących działania w magazynie i biurze. Szkolenie było prowadzone przez Opiekuna Wolontariatu oraz magazyniera.
  • Drugie – szkolenie dotyczyło zasad organizowania zbiórek (pozwolenia, sprawozdawczość, obowiązki organizatora), współpracy z wolontariuszami (aspekty prawne), komunikacji i zarządzenia grupą. Poprowadzili je nasi Koordynatorzy Akcji Społecznych.

     Osoby w trudnej sytuacji materialnej, mające problemy z narkotykami i/lub alkoholem bądź problemy emocjonalne, wraz z wolontariuszami (m. in. działającymi w ramach wolontariatu biznesu) podejmowały działania w celu pozyskiwania warzyw i owoców od rolników na Giełdzie Bronisze oraz w gospodarstwach rolnych i uczestniczyli przy zbiórkach żywności w sklepach. Wolontariat obejmował nie tylko pracę fizyczną, ale również merytoryczną, którą wykonywali z wolontariuszami i pracownikami Banku Żywności.

     Dzięki pracy w różnorodnej grupie wzrosły kompetencje społeczne, które są niezbędne do tworzenia i utrzymywania pozytywnych relacji interpersonalnych osób wykluczonych, tj: współpraca w grupie, poprawa umiejętności komunikacyjnych (autoprezentacji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem), wzrosła znajomość i stosowanie procedur, umiejętność wyrażania siebie oraz umiejętności asertywne. Poprzez uczestnictwo w projekcie, wzrosło poczucie wsparcia społecznego, otwartość na innych i gotowość dzielenia się swoimi przeżyciami, myślami i uczuciami oraz umiejętność swobodnej ekspresji stresowych emocji wśród podopiecznych. Wyraźnie obserwowaliśmy u wolontariuszy powolne zwiększanie się poczucia kontroli osobistej, możliwości kontroli i wpływu na własne życie, a co więcej wzrost poczucia własnej skuteczności, poczucia humoru, a także wzrost samooceny i samoakceptacji. Wzrosła świadomość społeczna wśród wolontariuszy biznesu. Mogli współpracować z zupełnie inną grupą niż w trakcie pracy zawodowej. Poświęcony przez nich czas miał realne przełożenie na pomoc osobom w sytuacji kryzysowej. Wspólna praca dwóch grup wolontariuszy pozwoliła na wzrost kompetencji społecznych w obu grupach.

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacja Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego tzw. Funduszy EOG.

baner

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.