Para prezydencka przygotowuje paczki dla potrzebujących

Bank Żywności SOS w WarszawieAndrzej Duda, Agata Kornhauser-Duda

Warszawa, 12.12.2016. Prezydent Andrzej Duda (L) z ma³¿onk¹ Agat¹ Kornhauser-Dud¹ (P) wspólnie z przedstawicielami Banków ¯ywnoœci przygotowuj¹ paczki dla potrzebuj¹cych w ramach 20. Œwi¹tecznej Zbiórki ¯ywnoœci, 12 bm. w Warszawie. (mr) PAP/Jacek Turczyk

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.