Nabór ofert na realizację usługi transportowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017

 

Bank Żywności SOS w Warszawie  ogłasza nabór ofert na transport art. spożywczych w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 Podprogram 2017.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2017, Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów 1 NIP 524-106-72-96, KRS 0000029435 poszukuje realizatorów transportu żywności. Transport ma odbywać się z Reguł do Warszawy oraz powiatów: ostrołęckiego, grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, wyszkowskiego, żyrardowskiego, sochaczewskiego.

 

Oferta obejmuje:

  1. Załadunek żywności z rampy Banku Żywności SOS w Warszawie, Reguły ul. Bodycha 97, 05-820 Piastów.
  2. Transport żywności z Banku Żywności do Odbiorcy.
  3. Rozładunek transportu z żywnością u Odbiorcy – miejsce wskazane przez Odbiorcę.

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Wycenę należy przygotować na podstawie tzw. opłaty frachtowej na wyżej wymienionych trasach.

 Okres Realizacji Programu  sierpień 2017r.  – maj 2018r.

 

Dostawca zobowiązany jest:

  1. Posiadać samochód, który w bezpieczny sposób przetransportuje jednorazowo minimum 3 tony artykułów żywnościowych.
  2. W ofercie proszę zaznaczyć ładowność pojazdu jakim będzie wykonywany transport.

 

Przy składaniu oferty należy podać :

  • Nazwę i dane firmy/ realizatora usługi.
  • Wycenę na podstawie tzw. opłaty frachtowej, na wymienionych trasach.
  • Dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e –mail , telefon).

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego – Bank Żywności SOS w Warszawie  ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów 1 lub pocztą elektroniczna na adres: beata.macios@bzsos.pl.  w okresie realizacji Programu.

Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na usługę transportową.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.