Podprogram 2016 – przydział żywności na STYCZEŃ

W STYCZNIU paczka na osobę składa się z  9 produktów. Łączna waga paczki to 3,92 kg. UWAGA! Ze względu na opóźnione dostawy, żywność w ramach Podprogramu 2016 będzie wydawana dopiero od 9 stycznia.