Projekt „Q Wzmocnieniu”

Szanowni Państwo,

 

Bank Żywności SOS w Warszawie rozpoczyna kolejny projekt z zakresu wspierania organizacji pozarządowych świadczących pomoc żywnością.

 

Projekt „Q Wzmocnieniu” realizujemy, ponieważ chcemy pomóc organizacjom w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa żywności niezbędnej dla placówek prowadzących magazyny oraz przygotowujących posiłki.

Oferowane szkolenia i warsztaty będą bardzo praktyczne i mają na celu stworzenie wymaganej przez obowiązujące prawo dokumentacji. Dokumenty takie jak Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) oraz system HACCP są obowiązkowe dla każdej placówki biorącej udział w obrocie żywności. Dotyczy to również organizacji pozarządowych.

 

W ramach projektu oferujemy Państwu cykl bezpłatnego szkolenia oraz warsztatów:

 

 1. Szkolenie teoretyczne z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP (6h):
 • TERMIN: 23.05.2017, godz. 9.30 – 15.30,
 • MIEJSCE: biuro Federacji Polskich Banków Żywności SOS w Warszawie, al. Jerozolimskie 30 lok. 8, Warszawa.

 

 1. Warsztaty z tworzenia księgi HACCP dla organizacji zajmujących się wydawaniem paczek żywnościowych (6h):
 • TERMIN: 20.06.2017, godz. 9.30 – 15.30,
 • MIEJSCE: Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00 – 040 Warszawa

 

 1. Warsztaty z tworzenia księgi HACCP dla organizacji przygotowujących posiłki (6h):
 • TERMIN: 27.06.2017, godz. 9.30 – 15.30,
 • MIEJSCE: Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00 – 040 Warszawa

Szkolenie oraz warsztaty poprowadzi specjalista ds. bezpieczeństwa żywności – Joanna Trafiałek.

 

Co Organizacja może zyskać biorąc udział w Projekcie?

 • Przedstawiciele organizacji, którzy wezmą udział w szkoleniach i warsztatach zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego obrotu żywnością oraz samodzielnego tworzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa dotyczące zachowania bezpieczeństwa żywności.
 • Organizacja otrzyma dokumentację ze szkoleń i warsztatów, dzięki czemu wiedza ta będzie mogła być przekazywana kolejnym pracownikom.
 • Organizacja będzie miała szanse zweryfikować istniejącą już w placówce dokumentację (GHP, GMP oraz HACCP) lub stworzyć na nowo, jeśli taka jeszcze nie istnieje.
 • Wypracowanie właściwej dokumentacji da Państwu gwarancję, iż placówka działa zgodnie z normami obowiązującego prawa dotyczącego bezpieczeństwa żywności.
 • Możliwość zweryfikowania stworzonej dokumentacji przez specjalistę ds. HACCP.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i warsztatach dla każdego uczestnika oraz organizacji.
 • Dodatkowo, na zakończenie projektu każda organizacja, która wzięła udział w pełnym cyklu szkoleń i warsztatów, otrzyma termoporty gastronomiczne do przewożenia żywności.

 

WARUNKI uczestnictwa organizacji przystępującej do Projektu:

 • Wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie (w załączniku).
 • Każda organizacja, która zgłosi się do projektu, musi wziąć udział w całym cyklu tj. szkoleniu i jednym z warsztatów. Każde z tych spotkań dotyczy innych zagadnień, które stanowią całość tematu związanego z bezpieczeństwem żywności i są konieczne do wypracowania właściwej dokumentacji dla organizacji.
 • W projekcie powinny wziąć udział 2 osoby z organizacji zgłoszonej do projektu.
 • W ciągu 30 dni od zakończenia ostatniego szkolenia, należy dostarczyć do Banku Żywności SOS w Warszawie dokumentację wypracowaną w czasie szkoleń i warsztatów (dokumenty GHP, GMP i księga HACCP).

 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 23.05.2017 r. :

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać na adres j.galek@bzsos.pl

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Panią Joanną Galek – 601 390 094.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.