Nabór ofert na transport art. spożywczych w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018

Bank Żywności SOS w Warszawie  ogłasza nabór ofert na transport art. spożywczych w ramach POPŻ 2014-2020 podprogram 2018.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2018, Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów 1 NIP 524-106-72-96, KRS 0000029435 poszukuje realizatorów transportu żywności. Transport ma odbywać się z Reguł do Warszawy oraz powiatów: ostrołęckiego, grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, wyszkowskiego, żyrardowskiego.

Oferta obejmuje:

  1. Załadunek żywności z rampy Banku Żywności SOS w Warszawie, Reguły ul. Bodycha 97, 05-820 Piastów
  2. Transport żywności z Banku Żywności do odbiorcy
  3. Rozładunek transportu z żywnością u odbiorcy – miejsce wskazane przez odbiorcę

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Wycenę należy przygotować na podstawie tzw. opłaty frachtowej na wyżej wymienionych trasach.

Okres realizacji Programu:  październik 2018r.  – czerwiec 2019r.

Dostawca zobowiązany jest:

  1. Posiadać samochód, który w bezpieczny sposób przetransportuje jednorazowo minimum 3 tony artykułów żywnościowych.
  2. W ofercie proszę zaznaczyć ładowność pojazdu jakim będzie wykonywany transport.

Przy składaniu oferty należy podać :

  • Nazwę i dane firmy/ realizatora usługi
  • Wycenę na podstawie tzw. opłaty frachtowej, na wymienionych trasach.
  • Dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e –mail , telefon)

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, Bank Żywności SOS w Warszawie  ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów 1 lub pocztą elektroniczna na adres: beata.macios@bzsos.pl.  w okresie realizacji programu.

Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na usługę transportową.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.