Zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w projekcie „EkoMisja Nie marnuję!”

 

Bank Żywności SOS w Warszawie zaprasza chętne szkoły podstawowe z Warszawy i okolic
do udziału w projekcie „EkoMisja Nie Marnuję” realizowanym przez Federację Polskich Banków Żywności. .

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

A jego celem jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych.

W Polsce co roku marnuje się około 9 mln ton żywności.

Pod tym względem nasz kraj zajmuje niechlubne 5. miejsce w Unii Europejskiej.

W całej Unii Europejskiej liczbę tę szacuje się na 88 mln ton.

Według badań realizowanych na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (SGGW), uczniowie statystycznie pozostawiają niezjedzone około 25 g produktów dziennie, co w przeliczeniu na rok daje ponad 8 kg zmarnowanej żywności.

Marnotrawstwo żywności to problem moralny, ekonomiczny, ale przede wszystkim środowiskowy.
Banki Żywności są organizacjami pozarządowymi, których misją jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem oraz systematyczne wspieranie żywnością najbardziej potrzebujących osób.

Bank Żywności SOS w Warszawie od wielu lat zapobiega marnotrawstwu żywności poprzez edukację społeczeństwa na temat skutków, sposobach zapobiegania marnowaniu żywności oraz krzewienie postaw proekologicznych od najmłodszych lat.

Proponujemy Państwu działania edukacyjne, które uświadomią uczniom skalę problemu oraz sprzyjać będą budowaniu postaw proekologicznych i obywatelskich.

 

Działania w projekcie realizowane będą dwutorowo:

  1. Warsztaty dla wybranych klas, prowadzone przez edukatorów z Banków Żywności;
  2. Szkolne Kluby Niemarnowania to idea szkolnych kół ekologicznych w ramach, których wytypowany nauczyciel zrealizuje działania proponowane w programie.

 

Jesteśmy przekonani, że wspólne działania przyczynią się do zwiększenia świadomości o skali
i skutkach marnowania żywności wśród społeczności szkolnej i zainicjują wiele cennych dla środowiska działań.

Więcej infromacji o projekcie: EkoMisjaNieMarnuje_założenia programu

 

Na zgłoszenia szkół czekamy do 28 lutego!

Informację o przystąpieniu do projektu prosimy wysłać na adres mailowy:

bzsos@bzsos.pl.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgloszeń.

W razie pytań, prosimy o kontakt – 022 753 85 00

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.