Q profesjonalizmowi – nowy projekt Banku Żywności SOS w Warszawie

Od marca tego roku nasz Bank Żywności realizuje nowy projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wsparcie organizacji w zarządzaniu darowiznami żywności oraz prowadzeniu stołówek i magazynów. Zadanie kierujemy do organizacji z terenu województwa mazowieckiego realizujących szeroko rozumiane zadania pomocy społecznej tj. prowadzące: schroniska dla bezdomnych, noclegownie, jadłodajnie, Domy Pomocy Społecznej.

Główną osią projektu będzie analiza oraz wypracowanie modelowych procedur obchodzenia się z żywnością, prowadzenia zaplecza magazynowego, monitorowania kosztów ponoszonych na zakup i utylizację żywności. Badanie w związku ze swoją dogłębnością, a co za tym idzie czasochłonnością, przeprowadzimy tylko w 10 organizacjach.

Za przeprowadzenie badań będzie odpowiedzialna profesjonalna firma badająca skalę marnotrawstwa jedzenia w gastronomii. Badanie to nie będzie kontrolą. Chcemy tylko pomóc Państwu w zarządzaniu żywnością z bardzo krótkim terminem, którą Państwo otrzymują od nas z Banku Żywności. Zdajemy sobie sprawę, że jest żywność problematyczna, wymagająca szybkiego przetworzenia i dużej elastyczności w przygotowywaniu posiłków.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Badanie będzie prowadzone w siedzibie organizacji przez 5 dni.

START BADAŃ: lipiec

W ramach badania zostaną zmierzone:

1. Wielkości produkcji (w strukturze jadłospisu na dany dzień) – ile, co zostało zrobione.

2. Resztki na talerzach – ile, co zostało niezjedzone.

3. Produkcja, która została zrobiona, ale niewydana z kuchni.

4. Wyrzucone z magazynów surowce zepsute/przeterminowane.

5. Prognoza skali marnotrawstwa jedzenia w ciągu roku.

6. Szacunek kosztów pośrednich wynikających z marnotrawstwa jedzenia: benzyna, woda, energia, praca

ludzi itp.

Zostaną również przeprowadzone:

1. Analiza tego co jest robione z odpadami spożywczymi.

2. Analiza planu produkcji (jak planuje się ilość jedzenia, jak precyzyjny jest to plan).

3. Analiza zarządzania magazynem (co mamy w magazynie, jak są przechowywane surowce, ile i kiedy wyrzucamy zepsutych/przeterminowanych).

4. Analiza odbieranych darowizn żywności z Banku Żywności oraz innych źródeł: struktura, wielkość.

5. Analiza organizacji pracy kuchni i organizacji posiłków.

6. Analiza jadłospisu.

7. Analiza dostępnego budżetu na zakupy interwencyjne pożywienia.

8. Wypracowanie systemu ciągłego monitoringu skali marnotrawstwa jedzenia.

Efektem badania i analizy będą :

1. Wypracowanie wniosków oraz konkretnych rekomendacji, które będą prowadzić do zwiększenia szanowania jedzenia wśród organizacji pozarządowych.

2. Wsparcie we wdrożeniu wybranych rekomendacji w życie.

3. Wypracowanie wspólnego dla wszystkich placówek wytycznych/dobrych praktyk do wprowadzenia w życie w codziennym zarządzaniu kuchnią przez wszystkie organizacje.

4. Stworzenie wskaźników produkcji wynikających z rzeczywistego zapotrzebowania na jedzenie wśród podopiecznych i ograniczenie skali nadprodukcji – czyli ile i czego powinniśmy robić żeby ograniczyć marnotrawstwo jedzenia.

5. Wypracowanie funkcjonalności i koncepcji systemu informatycznego do składania i weryfikacji zamówień darczyńca- organizacja (chodzi o to, aby odbierać wyłącznie te surowce/jedzenie, które wynika z zapotrzebowania w danej chwili) pod roboczą nazwą: nie odmawiam, ale zamawiam!

6. Wzmacniamy kompetencje

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.