Nabór ofert na trenerów w ramach DT Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Bank Żywności SOS w Warszawie ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w podprogramie 2021.

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022. Celem szczegółowym jest m. in.  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Działania towarzyszące realizowane są w formie warsztatów. Za jedno działanie towarzyszące przyjmuje się jedną usługę o charakterze doradczo-szkoleniowym w formie stacjonarnej lub zdalnej [szkolenia on-line bądź konsultacji telefonicznej], indywidulaną lub grupową, prowadzoną w określonym miejscu i czasie.

W RAMACH WW. PROGRAMU, BANK ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE POSZUKUJE TRENERÓW DO PRZEPROWADZENIA JEDNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PODOPIECZNYCH OPL:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr 1 – Zapytanie ofertowe.

Przy składaniu oferty należy przesłać :

  • załącznik nr 2 „formularz ofertowy do zapytania ofertowego POPŻ/DT/1/2022”
  • CV oraz list motywacyjny wraz z dokumentację potwierdzającą zdobyte doświadczenie i kwalifikacje (zdjęcia lub skany)
  • Propozycję stawki godzinowej brutto

W przypadku spełniania powyższych kryteriów prosimy o przesłanie Oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: kinga.bernat@bzsos.pl do dnia 21 lutego 2022 r. do godziny 10:00, w temacie wiadomości wpisując nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego oraz rodzaj warsztatu (np. POPŻ/DT/1/2022 dietetyczne).

Cena i doświadczenie są podstawowym kryterium oceny ofert. Mile widziane doświadczenie i kwalifikacje  w zakresie prowadzenia działań o charakterze włączenia społecznego

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 –  Formularz oferty


Link do wytycznych: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.