Regionalny system pomocy żywnościowej Banku Żywności SOS w Warszawie.

Zadanie publiczne finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.

Celem zadania jest nieodpłatna dystrybucja żywności do co najmniej 130 ośrodków wsparcia osób najuboższych działających na terenie województwa mazowieckiego w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku. Zadanie to jest odpowiedzią na problem rosnącego  ubóstwa skrajnego wśród mieszkańców Mazowsza.

Realizacja zadania to odpowiedź na problem pogłębiającego się ubóstwa podopiecznych organizacji współpracujących z naszym Bankiem Żywności. Przez ostatnie lata poziom ubóstwa w kraju stopniowo spadał, jednak pierwszy rok pandemii COVID-19 negatywnie odbił się na sytuacji finansowej Polaków. Najnowszy raport GUS z 2022 roku udowadnia, że w 2020 roku wzrosła liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie, a na trudności z pieniędzmi szczególnie narażeni są rolnicy, osoby utrzymujące się ze świadczeń społecznych oraz renciści.

Problem ubóstwa jest szczególnie odczuwalny teraz – czas epidemii, rosnąca inflacja, niepewna sytuacja gospodarcza kraju i rynku pracy sprawiają, że coraz więcej osób zgłasza się po pomoc żywnościową do nas, do naszych organizacji partnerskich oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. W związku z powyższym pozyskujemy żywność od producentów żywności, przetwórców, hurtowników, z sieci handlowych oraz w czasie zbiórek żywności w marketach i firmach. Żywność ta jest nieodpłatnie przekazywana współpracującym z nami instytucjom wspierającym osoby potrzebujące.

Bank Żywności SOS w Warszawie jest organizacją, która tworząc zaplecze magazynowe, logistyczne i organizacyjne, zapewnia ciągłość dystrybucji żywności do osób potrzebujących za pośrednictwem organizacji pozarządowych i innych instytucji. W związku z tym, że zależy nam na świadczeniu rzetelnej tj. dostosowanej do potrzeb oraz stałej pomocy osobom potrzebującym, współpracujemy z organizacjami tylko w sposób ciągły i systematyczny. Ubóstwa nie da się wyeliminować całkowicie, jednak dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Mazowieckiego można mu przeciwdziałać poprzez pojmowanie działań mających realny wpływ na poprawę sytuacji osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednym z takich działań jest zorganizowany przez Bank Żywności SOS w Warszawie regionalny system pomocy żywnościowej obejmujący Warszawę oraz 18 powiatów województwa mazowieckiego. Nasz system obejmuje darczyńców, organizacje pozarządowe oraz inne Banki Żywności działające na Mazowszu. Jego integralnymi częściami jest pozyskiwanie żywności od darczyńców, organizowanie zbiórek żywności, transport i magazynowanie, dystrybuowanie żywności do organizacji oraz wsparcie merytoryczne organizacji do prowadzenia pomocy żywnościowej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.