Społeczności nie marnują! – akcja promująca ideę zero waste.

Czym jest zero waste? To idea promująca generowanie jak najmniejszej ilości odpadów. W Polsce zyskuje na popularności, ale wciąż niezbędna jest aktywna praca u podstaw. Projekt „#Społeczności nie marnują” powstał, aby angażować i zwiększać świadomość konsumentów w zakresie działań ograniczających skalę marnowania.

Projekt „#Społeczności nie marnują realizowany jest przez Federację Polskich Banków Żywności od 15 listopada 2021 roku do 14 listopada 2022 roku w ramach programu Aktywni Obywatele − Fundusz Krajowy z funduszy EOG. Bierze w nim udział pięć Banków Żywności z pięciu różnych miejscowości: zróżnicowanych pod względem wielkości i uwarunkowań kulturowych, historycznych i geograficznych, tak by powstał pełen przekrój problemów i modeli działania. Są to:


– Bank Żywności w Ciechanowie
– Bank Żywności w Pile
– Bank Żywności w Kielcach
– Bank Żywności w Olsztynie
– Bank Żywności SOS w Warszawie

Podstawowym założeniem projektu „#Społeczności nie marnują” jest promocja idei zero waste na szczeblu lokalnym. Dlatego Bank Żywności SOS w Warszawie stworzył grupy inicjatywne i zaprosił lokalną społeczność do wypracowania rozwiązań ograniczających skalę marnowania zasobów oraz budowania dialogu z samorządami, celem uwzględniania tego typu działań w politykach publicznych.

Grupy inicjatywne stworzone z lokalnych aktywistów, społeczników i przedstawicieli biznesu oraz samorządów poruszyły problemy dotyczące m.in. możliwości stworzenia narzędzie które regulowało by przepływ darowizn i niwelowało straty, racjonalnego zarządzania darami, problemu śmieci
w przestrzeni publicznej, a także ocieplenia klimatu i jego wpływu na życie jednostki.

Uczestnicy projektu mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, biorąc udział w spotkaniach
i webinarach, ale też wypracować wspólne rozwiązania dla zdiagnozowanych w swoich społecznościach problemów.

Strona Federacji Polskich Banków Żywności: https://bankizywnosci.pl
Facebook: https://www.facebook.com/bankizywnosci
Instagram: https://www.instagram.com/bankizywnosci  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bankizywnosci/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.