Odpowiedzialne karmienie

dlaczego_ico…czyli jak rozpoznać, czy dziecko ma ochotę na posiłek?

Umiejętność rozpoznawania i właściwej interpretacji sygnałów głodu
i sytości małego dziecka oraz właściwe reagowanie na nie to zdolność nazywana ODPOWIEDZIALNYM KARMIENIEM. Najczęściem popełnianym błędem w żywieniu małych dzieci jest ich przekarmianie. Zmuszanie dziecka do jedzenia znacznie obniża umiejętność samoregulacji.

Żywienie niemowląt wymaga odpowiedniego podziału ról: rodzica/opiekuna i dziecka:

  • Rodzic/opiekun decyduje KIEDY i CO zje dziecko.
  • Dziecko decyduje CZY i ILE zje.

Sygnały świadczące o głodzie dziecka to: płacz, niecierpliwe i energiczne ruchy rąk
i nóg, otwieranie buzi oraz podążanie głową w kierunku piersi, butelki lub łyżki.

Gaworzenie i wpatrywanie się w opiekuna, uśmiechanie, wskazywanie palcem na pokarm
w trakcie karmienia oznaczają zadowolenie i chęć kontynuowania jedzenia.

Zachowania dziecka świadczące o sytości: grymaszenie lub zasypianie podczas jedzenia, zwolnienie tempa przyjmowania pokarmu, wypluwanie, zaprzestanie ssania, odmawianie wzięcia smoczka butelki lub przyjęcia pokarmu z łyżeczki, odpychanie łyżeczki rękami, zaciskanie ust.