Banki na Mazowszu

Partnerstwo „Banki Żywności na Mazowszu” tworzą:

Bank Żywności w Ciechanowie

Bank Żywności w Płocku

Bank Żywności w Radomiu

Bank Żywność w Siedlcach

Bank Żywności SOS w Warszawie

Celem działania grupy jest wpływanie na politykę żywnościową na terenie Mazowsza. Razem zamierzamy stworzyć spójny system wspierania osób potrzebujących.

Uruchomiliśmy i zamierzamy rozwijać stronę www.zywnoscnamazowszu.pl .

W 2012 roku chcemy kontynuować  współpracę z administracją samorządową oraz tworzyć zaplecza do rozwoju Banków Żywności na Mazowszu. Banki działające na Mazowszu spotykają się regularnie  przynajmniej 4 razy w roku. Bierzemy udział w pracach Forum Polityki Społecznej przy Wojewodzie Mazowieckim  oraz Forum ds. Sytuacji Kryzysowych.