Codzienna praca

Codzienna praca Fundacji zogniskowana jest wokół kwestii związanych z pozyskiwaniem, transportem, przechowaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności, monitoringiem Organizacji Partnerskich oraz prowadzeniem związanej z tymi procesami dokumentacji.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu o Banku Żywności SOS w Warszawie

http://vimeo.com/14281297