Darczyńca

Każda firma obracająca żywnością styka się na co dzień z problemem towarów niechodliwych, problemem żywności wycofanej z handlu ze względów marketingowych, czy z problemem zbytu artykułów krótkoterminowych. Często w takich sytuacjach zachodzi konieczność podjęcia decyzji o utylizacji żywności.

Zdajemy sobie sprawę,  że głód i marnotrawstwo żywności to ten sam problem. Dlatego Bank Żywności SOS w Warszawie dąży do stałej współpracy z producentami i dystrybutorami, którzy w zależności od swoich możliwości będa przekazywać nam żywność zagrożoną zmarnowaniem.  Następnie przekazane produkty za pośrednictwem organizacji charytatywnych współpracujących z nasza fundacjzostana przekazane do osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej.

Zobacz więcej:

logo miasto, muw, mum