Jak przekazać darowiznę?

Jaką żywność można przekazać w ramach darowizny ?

 • żywność pełnowartościową,
 • żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia (min. 2 dni),
 • żywność wycofaną z obrotu handlowego ze względu na błędne lub niekompletne oznakowanie,
 • nadwyżki produkcyjne,
 • produkty świeże i sezonowe (owoce, warzywa)
 • produkty nietrwałe lub wymagające warunków chłodniczych (jogurty, sery, masło, mięso, wędliny)
 • produkty trwałe (makarony, kasze, ryż, oleje)

JAK PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ DO BANKU ŻYWNOŚCI?

jak przekazać produkty

Krok 1

Sprawdź, jakie produkty i w jakiej ilości chcesz przekazać. Zadzwoń pod numer +48 573 480 597 bądź napisz mail agata.szczebylo@bzsos.pl

Krok 2

Koordynator pozyskiwania żywności  ustala wraz z partnerem przekazującym darowiznę szczegóły dotyczące:

 • rodzaju i ilości przekazywanej żywności
 • wagi i wartości żywności
 • terminu przydatności do spożycia
 • sposobu pakowania (rodzaj opakowania jednostkowego lub zbiorczego np. palety, waga palet)
 • organizacji i wymogów związanych z transportem i magazynowaniem (warunki sanitarno-higieniczme). Koordynator uwzględnia także sugestie dotyczące dystrybucji.

Żywność możesz dostarczyć do magazynu samodzielnie lub umówić się na odbiór darowizny przez Bank Żywności, który posiada własny lub zlecony środek transportu. Ustal szczegółowy termin i godzinę odbioru darowizny. Określ czas załadunku i przestoju, a także dokładne dane adresowe i osoby kontaktowe. Podaj termin i sposób zwrotu nośników.

Krok 3

Przygotuj dokumenty przekazania darowizny, który może mieć formę:

 • protokołu zdawczo-odbiorczego
 • dokumentu WZ (wydania z magazynu)
 • faktury wewnętrznej
 • umowy darowizny (stosowanej zwykle przy znaczących darowiznach o dużej wartości) UMOWA wzór – DO POBRANIA

Dokument potwierdzający odbiór żywności przez Bank Żywności powinien zawierać:

 1. dane dotyczące przekazanych produktów (ilość, wartość)
 2. datę przekazania
 3. pełną nazwę organizacji, adres, KRS, NIP Banku
 4. potwierdzenie zapisu o posiadaniu przez Bank Żywności statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
 5. podpis osoby upoważnionej przez Bank do odbioru oraz podpis darczyńcy

Jako potwierdzenie odbioru darowizny Bank Żywności odsyła podpisaną i opieczętowaną kopię dokumentu WZ. Na życzenie darczyńcy może przekazać kopie dokumentu PZ oraz przygotować raport z rozdysponowania darowizny.

Krok 4

Po odbiorze żywności od darczyńcy jest ona przechowywana w magazynach Banków Żywności zgodnie z zasadami HACCP. Bank Żywności rejestruje w systemie magazynowym darowizny zgodnie z dokumentem otrzymanym przez Darczyńcę i potwierdzonym przy odbiorze darowizny. Pozwala to na pełną przejrzystość dystrybucji darowizn. Następnie Bank przekazuje żywność partnerskim organizacjom społecznym, tj. świetlice i ogniska wychowawcze dla dzieci, towarzystwa pomocy dzieciom, domy samotnej matki, jadłodajnie, stowarzyszenia dla najuboższych rodzin. Codziennie do magazynu Banku przyjeżdżają stowarzyszenia i fundacje po żywność dla swoich podopiecznych. Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności skorzystały: rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wspieramy seniorów, dorosłych i dzieci.

Krok 5

Bądź z siebie dumny! Ratujesz żywność przez zmarnowaniem, a Twoja pomoc zmienia życie wielu osób na lepsze. Bądź z nami w stałym kontakcie!

Przyjęcie żywności w darze przez organizację.