Darczyńcy żywności

Każda firma,  zarówno produkcyjna, jak i handlowa, funkcjonująca w branży spożywczej styka się z problemem towarów „niechodliwych”, artykułów spożywczych wycofanych z obrotu ze względów marketingowych, czy z kwestią zbytu produktów krótkoterminowych. Często w takich sytuacjach podejmowana jest decyzja o utylizacji żywności. Jest jednak wielu przedsiębiorców, którzy zamiast wyrzucać dobrą żywność, chcieliby przekazać ją potrzebującym. Obowiązujące przepisy podatkowe sprawiają, że przekazanie produktów na rzecz organizacji pożytku publicznego jest bardziej korzystne finansowo od utylizacji.

Od 2009 roku producenci żywności, a od 1 października 2013 r. także sklepy (i każdy inny podmiot) przekazujący nieodpłatnie organizacji pożytku publicznego żywność na cele charytatywne może to zrobić bez naliczania VAT.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT zwalnia się z podatku dostawę towarów, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów  alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Producenci żywności mają także możliwość odliczenia całości wartości darowizny od podatku dochodowego lub wliczenia jej w koszty uzyskania przychodu.

W 2016 roku pozyskaliśmy i przekazaliśmy ponad 4 517 816,48 kg żywności, którą z pomocą  147 organizacji pozarządowych przekazaliśmy osobom potrzebującym.


Dziękujemy!