Darowizny rzeczowe

Ty lub Twoja Firma możecie wspomóc nas w zakresie oferowanych przez siebie produktów bądź usług. Fundacja stara się minimalizować koszty swojej działalności. W tym celu poszukuje firm, które mogą zaoferować swoje produkty, bądź usługi bezpłatnie. Do tej pory udało nam się uzyskać m.in.: laminator, toner do ksero, program komputerowy, krótkofalówki, meble biurowe, tablice informacyjne z logo Fundacji, polisę ubezpieczeniową dla wolontariuszy biorących udział w ŚZŻ i akcji Podziel się Posiłkiem, notesy z logo dla dziennikarzy itp.

Bezpłatnie udało się również: przeszkolić w zakresie BHP 2 pracowników magazynu i jedną osobę z biura, udało się załatwić szkolenie z obsługi wózków widłowych, uprać 200 kamizelek na ŚZŻ, wykonać nadruk logo na kamizelki dla wolontariuszy ŚZŻ.

Taka pomoc bardzo usprawnia działalność Fundacji i minimalizuje koszty jej działalności.

Przyjęcie darów rzeczowych przez organizację.