Potwierdzenie przekazania dotacji.

[give_receipt]