Edukacja Żywieniowa Seniorów

W roku 2011, zachęceni powodzeniem projektu „Zdrowe danie, dziecięce gotowanie”, postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność edukacyjną o osoby dorosłe. I tak narodził się pomysł przeprowadzenia edukacji żywieniowej seniorów.

Na początku mieliśmy obawy, czy „wypada” nauczać osoby, które z racji swego wieku mają duże doświadczenie w żywieniu siebie oraz swoich rodzin i być może znają się na prawidłowym przygotowywaniu posiłków lepiej od nas. Ale z drugiej strony docierały do nas sygnały, iż seniorzy nie zawsze zdają sobie sprawę ze swoich potrzeb związanych z żywieniem. Osoby długowieczne to specyficzna grupa społeczna, która wymaga odpowiedniego sposobu odżywiania ze względu na zmiany wynikające z procesów starzenia się (brak apetytu, nieodczuwanie smaków i zapachów, zmieniona praca przewodu pokarmowego).

Osoby starsze często znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej, co dodatkowo uniemożliwia prawidłowe odżywianie. Ponadto na zły stan odżywienia mogą wpływać przebyte choroby, hospitalizacja, przyjmowanie leków. Zastanawialiśmy się również nad tym, czy znajdą się chętni do prowadzenia takich zajęć. I jak zwykle mogliśmy liczyć na naszych wolontariuszy, a właściwie wolontariuszki. Dziewczyny z wielką chęcią i zapałem zgłosiły się do projektu.

Tak więc we wrześniu 2011 roku przystąpiliśmy do realizacji projektu „Edukacja żywieniowa seniorów”. Założeniem projektu było przeprowadzenie cyklu dwóch zajęć edukacyjnych dotyczących prawidłowego odżywiania, układania jadłospisów, zamienników, typu diet dla poszczególnych schorzeń (chorób układu krążenia, nowotworów, otyłości). Zajęcia prowadzone były w formie prezentacji multimedialnej oraz pogadanek na tematy żywieniowe, wybrane przez uczestników zajęć. Byli to przedstawiciele poszczególnych organizacji pozarządowych. Zajęcia prowadzono w taki osób, aby osoby te mogły przekazać zdobytą wiedzę podczas spotkaniach z pozostałymi członkami organizacji. Projekt zakończył się w grudniu 2011 roku. Wzięło w nim udział 8 organizacji pozarządowych (głównie Związki Emerytów, Koła Seniorów) oraz 18 wolontariuszek (studentki i absolwentki takich kierunków studiów jak dietetyka, żywienie człowieka).  W trakcie projektu została wydana broszura na temat zasad zdrowego żywienia pt. „Wskazówki dla liderów wolontariatu Banku Żywności SOS w Warszawie. Edukacja żywieniowa seniorów”.