II edycja

Bank Żywności SOS w Warszawie rozpoczął przygotowania do kolejnej edycji projektu edukacyjnego związanego ze szkoleniem seniorów z zasad zdrowego odżywiania. Osoby długowieczne to specyficzna grupa społeczna, która wymaga odpowiedniego sposobu odżywiania, ze względu na zmiany wynikające z procesów starzenia się (brak apetytu, nieodczuwanie smaków i zapachów, zmieniona praca przewodu pokarmowego). Na rynku spożywczym brak produktów przeznaczonych specjalnie dla tej grupy, które zaspakajałyby specyficzne potrzeby żywieniowe. Osoby starsze często znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej, co dodatkowo uniemożliwia prawidłowe odżywianie. Dodatkowo na zły stan odżywienia mogą wpływać przebyte choroby, hospitalizacja, przyjmowanie leków.

W czasie projektu przeszkoleni wolontariusze poprowadzą edukację żywieniową z zakresu prawidłowego odżywiania, układania jadłospisów, zamienników, typu diet dla poszczególnych schorzeń (chorób układu krążenia, nowotworów, otyłości). Zajęcia prowadzone będą w formie prezentacji multimedialnej oraz pogadanki na poszczególne tematy (dodatkowo zajęcia praktyczne – układanie jadłospisu, gotowanie i przygotowanie posiłku tam gdzie to będzie możliwe). Zajęcia odbędą się w siedzibach poszczególnych organizacji pozarządowych , które zgłoszą chęć udziału w projekcie.