Informacja o Banku

Bank Żywności SOS w Warszawie jest organizacją pozarządową. Powodem założenia fundacji w 1994 roku była zdecydowana niezgoda na paradoksalną, a zarazem zatrważającą sytuację, jaka ma miejsce w polskiej rzeczywistości społecznej. Polega ona na tym, że z jednej strony duża ilość żywności marnuje się, bądź jest planowo niszczona,
a z drugiej strony w bardzo mocno rozwarstwionym społeczeństwie żyją ludzie głodni lub chronicznie niedożywieni.

Celem naszej pracy jest pozyskiwanie żywności zagrożonej zmarnowaniem, a następnie przekazywanie jej najbiedniejszym mieszkańcom województwa mazowieckiego. Bank Żywności SOS obejmuje swoją pomocą organizacje pozarządowe, placówki pomocowe, zdrowotne i edukacyjne. Współpracujemy z organizacjami z powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, wołomińskiego, nowodworskiego, legionowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego-zachodniego, warszawskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, piaseczyńskiego, otwockiego.

W ciągu siedemnastu lat naszej działalności przekazaliśmy potrzebującym blisko 40 tysięcy ton żywności. W 2010 roku 1 zł wydany na działalność fundacji Bank Żywności SOS przyniósł żywność o wartości 19, 53 zł, w roku 2009 o wartości 23,48 zł. Współpracujemy z 280 organizacjami pomocowymi. Jesteśmy dumni, że wśród osób współtworzących fundację Bank Żywności SOS był Jacek Kuroń. To dla nas bardzo zobowiązujące.

W 2004 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Wdrożyliśmy system HACCP. W 2006, 2007, 2008 roku otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2000, obecnie fundacja pracuje wg norm ISO 9001:2000.

 

Równolegle z bieżącą, podstawową działalnością – z pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności – Bank Żywności SOS w Warszawie prowadzi akcje społeczne (zbiórki żywności) oraz projekty edukacyjne skierowane do dzieci oraz seniorów.

Zbiórki żywności realizujemy na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Mazowieckiego (Decyzja nr 6/2009) z dnia 20 kwietnia 2009 roku.

Akcjami społecznymi, które na stałe wpisują się w kalendarz Banku Żywności SOS w Warszawie są zbiórki żywności: Podziel się Posiłkiem, Akcji „JAJO!”, Rockowa Zbiórka Żywności oraz w Świąteczna Zbiórka Żywności. W przygotowaniach i w przeprowadzeniu ww. zbiórek żywności pomagają nam wolontariusze. W pracę Banku Żywności SOS w Warszawie zaangażowanych jest łącznie około 4 500 wolontariuszy oraz 40 koordynatorów. W 2010 roku podczas publicznych zbiórek żywności Bank Żywności SOS w Warszawie zebrał na terenie Warszawy i w aglomeracji warszawskiej ponad 150 ton żywności oraz ponad 33 tysiące świeżych jaj.

W ciągu roku szkolnego Bank Żywności SOS w Warszawie realizuje projekty edukacyjne dla dzieci. W działania przy projekcie „Zdrowe danie dziecięce gotowanie” zaangażowani są wolontariusze. W 2010 roku podczas zajęć – na przykład kulinarnych – prowadzonych w ramach projektu, wolontariusze wspólnie z dziećmi przygotowywali posiłki. W projekt było zaangażowanych 55 wolontariuszy, którzy byli związani z kierunkami studiów takimi jak: technologia żywienia, dietetyka, żywienie człowieka, pedagogika, psychologia. Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć wolontariusze wzięli udział w szkoleniu z zakresu możliwości praktycznego wykorzystania materiałów, dotyczących zasad zdrowego żywienia. Obecnie Bank Żywności SOS w Warszawie w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 realizuje Projekt „Akademia Wolontariatu Banku Żywności SOS w Warszawie” w tym „Edukacja żywieniowa dzieci i osób starszych”.