„Jeść Lepiej – Żyć Lepiej!”

Ideą projektu „Jeść Lepiej – Żyć Lepiej!” jest przekazanie wiedzy na temat prawidłowych nawyków żywieniowych i podstawowych zasad higieny żywności, zachęcenie dzieci do zdrowego odżywiania, uwrażliwienie na problematykę niemarnowania żywności i zapoznanie ich z ideą Banków Żywności. Liczymy, że dotarcie do najmłodszych umożliwi szerzenie tej idei także wśród nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Cele projektu

  • Nauczenie dzieci: zasad zdrowego żywienia i obchodzenia się z żywnością i niemarnowania żywności.
  • Rozpowszechnienie idei banków żywności.
  • Utrwalenie wśród dzieci, rodziców i pedagogów dobrych nawyków żywieniowych, niemarnowania żywności i rozbudzenie empatii.
  • Urozmaicenie zajęć dla dzieci w klasach 0-3.
  • Przygotowanie miejsca w szkole do prowadzenia zajęć o żywieniu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Ponad 3000 mieszkańców Warszawy w Akademii Wolontariatu Banku Żywności SOS w Warszawie”