Nasi partnerzy

Projekt „Magazyn Banku Żywności SOS w Warszawie” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od m.st. Warszawy.