Odbiorca

Komu przekazujemy żywność?

  • Bank Żywności SOS w Warszawie przekazuje żywność  organizacjom pozarządowym, jednostkom wyznaniowym, ośrodkom pomocy społecznej, ośrodkom wychowawczym.
  • Żywność przekazujemy organizacjom, które są naszymi stałymi Odbiorcami.
  • Żywność pozyskana i otrzymana w ramach programu FEAD trafia wyłącznie do organizacji, które zgłoszą chęć swojego uczestnictwa w Programie, złożą wniosek i których podopieczni spełniają wymagania zawarte w wytycznych Programu.
  • Zdarza się, że pozyskaną żywność przekazujemy organizacji, która nie współpracuje z nami stale, ale została wskazana przez darczyńcę jako odbiorca przez niego preferowany.

Nie przekazujemy żywności osobom prywatnym ani organizacjom, które potrzebują żywności w celu zorganizowania jednorazowych imprez okolicznościowych. Wynika to z założenia, że czujemy się odpowiedzialni za pozyskaną przez nas żywność: od momentu przyjęcia jej do magazynów fundacji aż do przekazania ostatecznemu konsumentowi. Ponieważ stale współpracujemy, znamy nasze organizacje partnerskie z codziennych kontaktów i dzięki temu mamy większą pewność, że przekazana żywność trafia do osób najbardziej potrzebujących.

Jeśli Twoja organizacja chciałaby odbierać żywność z Banku Żywności SOS w Warszawie, wypełnij formularz i prześlij go na adres fundacji albo dostarcz osobiście:

Bank Żywności SOS w Warszawie
Reguły, ul. Stanisława Bodycha 97
05 – 820 poczta – Piastów 1

Tu można pobrać formularz 'Wniosek o przyjęcie do grona organizacji partnerskich Banku Żywności SOS w Warszawie

JAKIE KRYTERIA SĄ BRANE POD UWAGĘ PODCZAS ROZPATRYWANIA WNIOSKU?

  • Podczas rozpatrywania wniosku brany jest pod uwagę rodzaj działalności organizacji starającej się o przyjęcie do grona odbiorców. Dzielimy organizacje na rozdające paczki żywnościowe, gotujące ciepłe posiłki dla swoich podopiecznych.
  • Ważna jest dla nas lokalizacja placówki. Zależy nam, aby trafić do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia. Dlatego chętnie współpracujemy z organizacjami działającymi w miejscach, w których nie ma jeszcze placówek związanych z Bankiem Żywności SOS w Warszawie.

Zobacz więcej: