Podprogram 2014

PODPROGRAM 2014 – PODSUMOWANIE

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2014 trwał w okresie grudzień 2014 – luty 2015. W ramach programu wydawano następujące produkty: makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, mleko, olej rzepakowy.

Bank Żywności SOS w Warszawie w ramach PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2014 przekazał organizacjom pozarządowym 258 073,6kg żywności o łącznej wartości 654 925,32zł. W Programie wzięły udział 52 organizacje pozarządowe oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Produkty trafiły do 13 819 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach działań towarzyszących PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram odbył się szereg działań mających na celu włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej. Działania były realizowane zarówno przez OPL, jak i Bank Żywności SOS w Warszawie. Wśród działań towarzyszących znalazły się: poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne, konsultacje dietetyczne, spotkania integracyjne, angażowanie podopiecznych do pracy na rzecz organizacji, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Zestawienie OPL, które wzięły udział w Podprogramie 2014:

zestawienie_opl_podprogram_2014

POPZ-logotypy_mini