Kiedy nie powinno się karmić piersią?

dlaczego_icoIstnieje wiele sytuacji, w których powinno się bezwzględnie zrezygnować z karmienia piersią ze względu na dobro dziecka. Do tych wyjątkowych sytuacji zaliczamy:

 • rzadkie wrodzone choroby dziecka powodujące nietolerancję mleka, a karmienie piersią lub mlekiem nasila symptomy choroby
  • galaktozemia (niemożność przekształcenia galaktozy w glukozę)
  • niedobór laktazy (enzymu, który trawi laktozę – cukier mleczny)
 • problemy ze zdrowiem matki
  • czynna, nieleczona gruźlica (możesz rozpocząć karmienie naturalne po okresie min. dwóch tygodni leczenia, do tego czasu odciągaj pokarm)
  • AIDS i zakażenie wirusem HIV oraz zakażenie podobnymi wirusami (HTLV-1 i HTLV-2), które wywołują białaczkę lub chłoniaka
  • niektóre leki, które musisz stosować są bezwzględnym przeciwwskazaniem, np. amiodaron, bromki, chloramfenikol, danazol, doksepina, jod (w lekach wykrztuśnych i w preparatach do stosowania miejscowego), kodeina (w lekach przeciwbólowych i przeciwkaszlowych), kwas nalidyksowy, leki przeciwnowotworowe, sole złota, tetracykliny, narkotyki

W razie krótkotrwałego lub jednorazowego zażywania leków, które mogą mieć szkodliwy wpływ na dziecko, odciągnij mleko przez przyjęciem leku i przechowaj je. Po zażyciu tabletki bądź zastrzyku odciągnij pokarm, w którym może się wydzielać lek, i wylej go.

Inne problemy zdrowotne, mimo których możesz karmić piersią:

przeziębienie, grypa lub inna ostra infekcja dróg oddechowych, żółtaczka pokarmowa (WZW typu A), żółtaczka wszczepienna (WZW typu B), zakażenie wirusem WZW typu C, zakażenie wirusem cytomegalii (CMV), opryszczka (HSV), półpasiec; mononukleoza zakaźna, zapalenie lub ropień piersi, popękane brodawki piersi, silikonowe implanty piersi, dziecko chore na fenyloketonurię lub ma żółtaczkę związaną z karmieniem piersią

Problemy ze zdrowiem niemowlęcia, które wymagają indywidualnej decyzji czy można je karmić piersią lub na jaki okres zrezygnować z karmienia naturalnego, to:

 • ciężka choroba dziecka
 • rozszczep podniebienia (utrudnia ssanie)
 • znaczne wychudzenie wymagające specjalnego leczenia żywieniowego
 • niektóre wady serca (wysiłek związany ze ssaniem stanowi dla dziecka obciążenie)
 • przedwczesny poród

W takim przypadkach można karmić dziecko mlekiem odciągniętym z piersi za pomocą kieliszka, łyżeczki, butelki ze smoczkiem lub przez zgłębnik wprowadzony do żołądka.

Więcej cennych informacji można znaleźć na stronie: www.1000dni.pl