Publiczna Zbiórka Żywności

Bank Żywności SOS w Warszawie z siedzibą w Regułach na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Mazowieckiego na zbiórkę publiczną z dnia 18 czerwca 2012 roku (Decyzja Nr 11/2012)  przeprowadza zbiórki publiczne.

Miejsce przeprowadzenia zbiórki to sklepy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego i  klub muzyczny w Warszawie.