Pytania i odpowiedzi

Na jakiej podstawie ustalany jest przydział żywności dla każdej organizacji?

Przydział żywności ustalany jest każdego miesiąca na podstawie zgłoszonej w umowie liczby podopiecznych oraz charakteru prowadzonej działalności związanej z pomocą żywnościową (placówka zajmująca się dziećmi, przygotowująca ciepła posiłki i wydająca paczki żywnościowe). Ilość i rodzaj przydzielonej w danym miesiącu żywności zależy również od ilości asortymentu dostępnego w magazynie oraz zaplanowanych dostaw żywności.

Ile wynosi kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy żywnościowej?

Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • Dla osoby samotnie gospodarującej – 951,00 zł
  • Dla osoby w rodzinie – 771,00 zł