Q WZMOCNIENIU

 

Projekt „Q Wzmocnieniu” realizujemy ponieważ chcemy pomóc organizacjom pozarządowym w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa żywności  oraz z zakresu ochrony danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy szkolenia i warsztaty, w ramach których przedstawiciele organizacji mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności tworzenia dokumentacji wymaganej przez obowiązujące prawo.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Czas trwania projektu: kwiecień – grudzień 2017.

 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI:

  • Szkolenie teoretyczne z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP (6h):

TERMIN: 23.05.2017, godz. 9.30 – 15.30,

MIEJSCE: biuro Federacji Polskich Banków Żywności SOS w Warszawie, al. Jerozolimskie 30 lok. 8, Warszawa,

PROWADZĄCY: dr inż. Joanna Trafiałek

 

  • Warsztaty z tworzenia księgi HACCP dla organizacji zajmujących się wydawaniem paczek żywnościowych (6h):

TERMIN: 20.06.2017, godz. 9.30 – 15.30,

MIEJSCE: Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, Warszawa

PROWADZĄCY: dr inż. Joanna Trafiałek

 

  • Warsztaty z tworzenia księgi HACCP dla organizacji przygotowujących posiłki (6h):

TERMIN: 27.06.2017, godz. 9.30 – 15.30,

MIEJSCE: Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, Warszawa,

PROWADZĄCY: dr inż. Joanna Trafiałek

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

  • Warsztat z tworzenia dokumentu polityki bezpieczeństwa (6h):

TERMIN: 19.06.2017, godz. 9.30 – 15.30

MIEJSCE: Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, Warszawa,

PROWADZĄCY: Agnieszka Majdzińska

 

  • Warsztat z tworzenia dokumentu polityki bezpieczeństwa (6h):

TERMIN: 27.06.2017, godz. 9.30 – 15.30

MIEJSCE: Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, Warszawa,

PROWADZĄCY: Agnieszka Majdzińska