System wsparcia żywnościowego BZSOS w Warszawie

logotypclaim_czerony_pl_

Projekt skierowany jest zarówno do organizacji pozarządowych świadczących pomoc żywnościową, jak i ich podopiecznych – czyli osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasi odbiorcy współpracują z różnorodnymi grupami i podejmują wiele aktywności. Dla większości dostarczanie żywności jest ważnym narzędziem dalszej pracy aktywizacyjnej oraz wsparcia dla swoich podopiecznych. Organizacje te są na różnym poziomie przygotowania do dystrybucji żywności, którą często zajmują się osoby o różnym przygotowaniu merytorycznym,
a spoczywa na nich pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności oraz poprawność prowadzonej dokumentacji. Uważamy, że aby skutecznie pomagać osobom potrzebującym poprzez dystrybucję żywności, należy zapewnić odpowiednie warunki i wymogi określone prawnie (obowiązkowe) w zakresie: zbierania i przetwarzania danych osobowych osób, które otrzymują żywność, jej przechowywania, wydawania, jak i przetwarzania (gotowe posiłki przygotowywane przez jadłodajnie). Celem zadania jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących na terenie woj. mazowieckiego poprzez pozysk żywności na rzecz osób potrzebujących, prowadzenie szkoleń i wizyt monitorujących dla organizacji pozarządowych oraz wypracowanie standardu dystrybucji.

Projekt ma istotny wpływ na budowanie wizerunku i wiarygodności organizacji dostarczających żywność, przyczyni się do usprawnienia ich pracy, co docelowo zwiększy skuteczność docierania z pomocą żywnościową.

Jednym z działań realizowanym w ramach projektu jest szkolenie „Zarządzanie danymi osobowymi podopiecznych organizacji pozarządowych”.

 

Termin: 30.08.2016 (wtorek), godz. 9.00 – 15.00

Miejsce szkolenia: biuro Federacji Polskich Banków Żywności, al. Jerozolimskie 30 lok. 8, Warszawa

 

W ramach szkolenia poruszone zostaną kwestie związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych: rejestracja zbiorów danych osobowych, zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, obowiązki organizacji pozarządowej jako Administratora Danych.

 

Aby wziąć udział w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres joanna.galek@bzsos.pl do dnia 26.08.2016.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona.

„Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”

 

Wszelkie pytania odnośnie uczestnictwa w szkoleniu prosimy kierować na adres joanna.galek@bzsos.pl lub telefonicznie do Joanny Galek – koordynatora projektu – 601 390 094.