Szkoła Podstawowa nr 81

Projekt realizowany był w klasach 0-3 w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 na Ursynowie, w okresie od października 2012 do stycznia 2013 roku. Przeszkoleni wolontariusze przeprowadzili według ułożonych przez siebie scenariuszy cykl 4 zajęć edukacyjnych realizując cele projektu.

Szkolenie
W sobotę 20 października 2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu. Ponad 6-godzinne szkolenie zawierało w swoim programie moduły poświęcone wszystkim punktom projektu – rozmawialiśmy o specyfice pracy z dziećmi w wieku 6-9 lat, o istocie problemu niemarnowania żywności i niedożywienia, o zdrowym odżywianiu i kształtowaniu korzystnych nawyków żywieniowych u dzieci, o higienie i przechowywaniu żywności oraz o decyzjach konsumenckich najmłodszych i o tym, jak można je pozytywnie modyfikować.

 

W przeprowadzeniu szkolenia, oprócz koordynatorów projektu, wzięli udział eksperci w swoich dziedzinach – Maria Gosiewska (koordynator kampanii społecznej „Nie marnuj jedzenia” z Federacji Polskich banków Żywnoci), Marta Widz (koordynator kampanii „Wiem co jem”), Elżbieta Rosiak (wykładowca SGGW), Joanna Kuchta I Ewa Czech-Chołuj (nauczycielki ze SP nr 81), Dominika Sawczuk (wiceprezes Banku Żywności SOS w Warszawie) oraz Joanna Galek (Koordynator ds. dystrybucji i współpracy z odbiorcami Banku Żywności SOS w Warszawie).

Nasi wolontariusze mieli okazję poznać nie tylko teoretyczne zagadnienia związane z projektem, ale też spróbować swoich sił w tworzeniu konspektów zajęć. Kreatywność ich pomysłów, zainteresowanie tematem i zapał do działania świetnie rokują dla efektów projektu.

Uczestnicy
Do projektu zgłosiło się ponad 30 wolontariuszy, w czasie szkolenia podzielili się na kilkuosobowe zespoły, w których od listopada  przeprowadzali zajęcia w szkole.

Zakończenie projektu
Projektu zakończył się w styczniu 2013 r.

Koordynator: Marta Troć (marta.troc@bzsos.pl)
Zastępca koordynatora: Anna Urbanik

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Ponad 3000 mieszkańców Warszawy w Akademii Wolontariatu Banku Żywności SOS w Warszawie”