Wolontariusze ŚZŻ 2012

W tegoroczną Świąteczną Zbiórkę Żywności zaangażowani są uczniowie i pedagodzy warszawskich szkół:

 • Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa La Fontanie
 • Gimnazjum nr 13 im. St. Staszica
 • Gimnazjum Nr 13 im. Sł. B. Franciszki Marii Witkowskiej
 • Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku
 • Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I. J. Paderewskiego
 • Gimnazjum nr 36 im. K. Kieślowskiego
 • Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42
 • Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica w Warszawie
 • Gimnazjum nr 105 im. Olimpijczyków Polskich
 • Gimnazjum nr 117 w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz
 • Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Społeczne Gimnazjum „Startowa”
 • II LO im. gen. Józefa Sowińskiego
 • IV LO im. A. Mickiewicza
 • VII LO im. J. Słowackiego
 • XIX LO im. Powstańców Warszawy
 • XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie
 • XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa
 • XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
 • XLV LO im. Romualda Traugutta
 • XLVI LO  im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
 • XLVIII LO im. E. Dembowskiego
 • XLIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. W. Goethego
 • L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy
 • LI LO  im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie
 • LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema
 • LXXVI LO im. Marszałka J. Piłsudzkiego
 • LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej
 • LXXXI LO im. A. Fredry
 • CII LO z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Woźniaka
 • Zespół Szkół Nr 16 STO
 • Zespół Szkół Nr 17
 • Zespół Szkół Nr 21
 • Zespół Szkół nr 22 im. E. Kopoczyńskiego
 • Zespół Szkół nr 23 w Warszawie
 • Zespół Szkół Nr 26
 • Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka
 • Zespół Szkół Nr 53
 • Zespół Szkół nr 66 Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego
 • Zespół Szkół Nr 77
 • Zespół Szkół Nr 119 w Warszawie
 • Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
 • Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
 • Zespół Szkół im. Michała Konarskiego