Wolontariat Akcyjny

Zachęcamy do wzięcia udziału w wolontariacie akcyjnym podczas naszych zbiórek: Akcji JAJO!, Podziel się Dobrym Posiłkiem oraz Świątecznej Zbiórce Żywności.

 

Zadania:

 • Rozdawanie ulotek,
 • Informowanie o prowadzonej akcji,
 • Zbieranie i segregowanie otrzymanych darów,
 • Dbanie o higienę produktów,
 • Dbanie o estetykę stanowiska,
 • Współpraca z koordynatorem zbiórki oraz innymi wolontariuszami,
 • Reprezentowanie Banku Żywności SOS w Warszawie,
 • Przestrzeganie zasad zbiórki,
 • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatowa zbiórki.

Wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Możliwość poznania specyfiki 3 sektoru.
 • Działanie na rzecz niemarnowania żywności i walki z niedożywieniem
 • Zdobycie doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej,
 • Pracę w młodym i zgranym zespole
 • Udział w ogólnopolskiej akcji,
 • Rekomendacje i podziękowania.

Czas pracy:

Proponujemy pracę zmianową – jedna zmiana trwa 4 godziny.

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować do Dagmary Rudowskiej – Dagmara.Rudowska@bzsos.pl